Om

Sidorna www.delegering.se och www.delegering.nu ägs och drivs av företaget NurseWeb Sverige. Intäkter kommer från annonser och donationer enbart. Innehållet påverkas ej av extern part utan hanteras till 100%  av oss.

Vår kompetens

Vårt företag har mångårig erfarenhet av sjukvård och delegering och lägger stora resurser på att säkerställa att innehållet håller hög kvalitet och som är förankrad i gällande föreskrifter och lagstiftning.

Vår vision

Syftet med våra kunskapstester är att öka kunskapen om delegeringar och vad de innebär. Vi hoppas göra kunskapen lättare tillgänglig för alla och jobbar utifrån övertygelsen att om kunskapen finns tillgänglig och att övning ger färdighet.

Genom att ha tillgång till kunskapstester om olika ämnen och med olika utformning ökas graden av inlärning och kunskapen "fastnar" bättre. Både de som jobbat länge och de som är nya inom vården kan ha stor nytta av att testa sina kunskaper. 

21 maj, 2023