Om

Sidorna www.delegering.se och www.delegering.nu ägs och drivs av företaget NurseWeb Sverige. Intäkter kommer från annonser och donationer enbart. 

Syftet med våra kunskapstester är att öka kunskapen om delegeringar och vad de innebär. Vi hoppas göra kunskapen lättare tillgänglig för alla. 

Genom att ha tillgång till kunskapstester om olika ämnen och med olika utformning ökas graden av inlärning och kunskapen "fastnar" bättre. Både de som jobbat länge och de som är nya inom vården kan ha stor nytta av att testa sina kunskaper.