Om

Delegering.se är en webtjänst från NurseWeb Sverige som arbetsplatser inom hälso- och sjukvården kan abonnera på.

Här kan du fråga efter mer information om våra tjänster.

Innehållet granskas och uppdateras av erfarna sjuksköterskor och fysioterapeuter. Delegering.se är ett privat initiativ och är ej relaterad till den offentliga hälso- och sjukvården.

Observera att det kan förekomma lokala avvikelser och andra rutiner än de som vi tar upp här på Delegering.se. Kontrollera alltid med MAS (Medicinskt ansvarig sjuksköterska).

Vision:

Vi vill skapa Sveriges mest kompletta webbplats om delegering inom hälso- och sjukvården. Vi hoppas att Delegering.se ska göra delegeringar mindre tidskrävande, säkrare och framför allt enklare!


Vi håller våra sidor fria från reklam och innehållet påverkas ej av externa annonsörer. Ej heller säljer vi annonsplatser i våra nyhetsbrev.

Bankgiro: 714-8067

Ansvarig utgivare: Hans Gustavsson, leg Sjuksköterska och VD för NurseWeb Sverige.


Sekretess:

Vi tar sekretessen på stort allvar. Vi säljer eller ger aldrig bort uppgifter om våra kunder och deras användarkonton till tredje part!

Vi använder cookies för att få anonym statisk från våra besökare så att vi bättre kan anpassa sidorna efter användarnas behov. Om du anger i din webbläsare att du inte vill bli spårad (se din webläsares instruktioner) så blir du exkluderad från statistiken.