Våra olika kurser kombinerar presentation och undervisning online med kunskapsprov direkt efter genomgången. Som sjuksköterska har du tillgång till baspersonalens resultat i en behändig lista som gör delegeringsarbetet så mycket snabbare!

Alla frågor slumpas ur en frågedatabas så att varje prov blir unikt!


 • Kurs Basala Hygienrutiner

  Basala Hygienrutiner

  I den här kursen får du lära dig om:

  • Handhygien
  • Arbetskläder
  • Skyddskläder
  • Handsprit
  • Handtvätt
  • Hår & skägg


 • Kurs Delegering

  Delegering

  I den här kursen går vi igenom olika delar som är viktigt vid delegering som t.ex. ansvar, giltighet och utformning.

  Dessutom tar vi upp avvikelser och kommunikation enligt ISBAR. • Kurs Diabetes

  Insulindelegering

  Kursen tar upp följande:

  • Sjukdomen
  • Ordinationer o kontroller
  • Ge injektioner
  • Komplikationer
  • Läkemedelssorter
  • Efter läkemedelsgivning
  • Om det blir fel


 • Kurs Läkemedel

  Läkemedelsdelegering

  I den här kursen kommer vi att gå igenom följande delar:

  • Läkemedelformer
  • Biverkningar
  • Svälja
  • Läkemedelslistor
  • Ordinationer
  • Apodos/dosett
  • Märkning


 • Kurs Språkförståelse

  Ordlista

  Bekanta dig med vanliga formuleringar i till exempel en omvårdnadsepikris.

  Ett patientfall presenteras på slutet tillsammans med ett testformulär. • Vanliga ord och uttryck inom vården

  Ordlista

  Kursen går igenom ett antal ord och uttryck som är bra att kunna när man arbetar inom vården.