Länkar

Vi har samlat massor av bra länkar inför ditt delegeringsprov, så att du inte behöver göra det.
De gröna länkarna är sidor som är särskilt rekommenderade att besöka.

Titel Beskrivning
Akut bedömning och skattning
(Vårdhandboken)
Hälsotillstånd
Anatomi i 3D
(Sygotebody)
Anatomi
Här finns tredimensionella anatomiska modeller där du kan utforska kroppens anatomi i olika lager.
Att förebygga vårdrelaterade infektioner – ett kunskapsunderlag
(Folkhälsomyndigheten)
Basal Hygien
Att lämna blodprov
(1177)
Blodprov
Att utreda en händelse
(Socialstyrelsen)
Avvikelser
Utredning och definitioner.
Avvikelse- och riskhantering - Översikt
(Vårdhandboken)
Avvikelser
Basal och preventiv omvårdnad
(Vårdhandboken)
Omvårdnad
En sida jag ofta återkommer till trots snart 30 år erfarenhet inom vården.
Basala Hygienrutiner
(Socialstyrelsen)
Basal Hygien
Basala hygienrutiner och egenkontroll
(Vårdgivarguiden)
Basal Hygien
Basala hygienrutiner och klädregler
(Vårdhandboken)
Basal Hygien
Bemötande i hälso- och sjukvården
(Socialstyrelsen)
Information
Bemötande i vård och omsorg
(Vårdhandboken)
Bemötande
Bensår, venösa
(Internetmedicin.se)
Linda ben Sår
Bildspel om lindningstekniker
(Vårdhandboken)
Omvårdnad Linda ben
Blodprovstagning - Kapillärt & venöst
(Vårdhandboken)
Blodprov Diabetes
Blodtrycksmätning
(Vårdhandboken)
Blodtryck
Delegerade arbetsuppgifter
(Socialstyrelsen)
Delegering
Delegering och ansvar
(Vårdhandboken)
Delegering
Delegering.nu - kunskapstester
(Delegering.nu)
Övrigt
Demenscentrum
(Demenscentrum)
Läkemedel
Diabeteshandboken
(Diabeteshandboken)
Diabetes
En guldgruva när man ska plugga inför delegering.
FASS
(FASS)
Läkemedel
Förhindra smitta i äldreomsorgen
(Socialstyrelsen)
Basal Hygien
Infektioner och smittspridning
(Vårdhandboken)
Basal Hygien
Instruktioner blodprovtagning
(Karolinska Universitetssjukhuset)
Blodprov
Instruktioner blodprovtagning
(Karolinska Universitetslaboratoriet)
Blodprov
IVO
(IVO)
Myndighet
Janusinfo
(Region Stockholm)
Läkemedel
Janusinfo innehåller kommersiellt obunden läkemedelsinformation för sjukvårdspersonal. Här kan man bland annat hitta interaktioner mellan olika läkemedel och hur läkemedel påverkar vid graviditet/amning.
Jobba säkert med läkemedel
(Demenscentrum)
Läkemedel
Kateterisering av urinblåsa
(Vårdhandboken)
Kateter
Kompressionsbandagering
(Vårdhandboken)
Omvårdnad Linda ben
Linda ben
Kunskapscentrum för kommunal hälso- och sjukvård
(Högskolan i Dalarna)
Delegering
Överlägset bäst! Red anm)
Kunskapsguiden
(Socialstyrelsen)
Information
Linda ben
(Ulricehamns Kommun )
Linda ben
Linda ben - bildspel
(Vårdhandboken)
Omvårdnad
Linda ben på rätt sätt
(Jönköpings Kommun)
Linda ben
Läkemedel för äldre
(Kunskapsguiden - Socialstyrelsen)
Läkemedel
Medicininstruktioner
(Medicininstruktioner)
Läkemedel
Hur man gör med olika läkemedel - Fantastiskt bra! Red anm
Medicininstruktioner
(Medicininstruktioner.se)
Läkemedel Diabetes Handböcker
Instruktionsfilmer som visar hur man gör när man ger/tar olika typer av mediciner.
Mäta blodtrycket
(1177)
Blodtryck
Mätmetoder
(Vårdhandboken)
Temperaturmätning
Nationella värdegrunden
(Socialstyrelsen)
Delegering Bemötande
Nutrition, enteral (Sondmatning)
(Vårdhandboken)
Sondmatning
Omläggning och skötsel
(Vårdhandboken)
Omvårdnad Sår
Pollenrapporten
(Naturhistoriska riksmuseet)
Övrigt
pollenrapporten.se drivs av Naturhistoriska riksmuseet. Här publiceras lokala prognoser, prognoser för hela landet, nyheter kring pollensituationen och mycket annat
Samverkan och kommunikation
(Vårdhandboken)
SBAR
SBAR – Kommunicera strukturerat i vården
(SKR)
SBAR
SBU
(SBU)
Myndighet
Situation, Bakgrund, Aktuell bedömning, Rekommendation - SBAR
(Vårdhandboken)
SBAR
Smitta och smittspridning
(Vårdhandboken)
Basal Hygien
Smittvägar
(Vårdhandboken)
Basal Hygien
Socialstyrelsen
(Socialstyrelsen)
Myndighet
Socialstyrelsens Termbank
(Socialstyrelsen)
Övrigt
Stomi
(1177)
Stomivård
Stomi
(Vårdhandboken)
Stomivård
Stomi - Översikt
(Vårdhandboken)
Omvårdnad Stomivård
Stöd vid läkemedelshantering
(Region Skåne)
Läkemedel
Får man krossa tabletten eller måste de sväljas hela? Här hittar du bra information. Fantastisk sida!!
Svensk MeSH
(Karolinska Institutet)
Övrigt
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
(SKR)
Myndighet
Sårbehandling
(Vårdhandboken)
Sår
Sårbehandling
(Region Örebro)
Sår
Såromläggning vid ren och steril rutin
(Vårdhandboken)
Omvårdnad Sår
Tablettidentifiering
(FASS)
Läkemedel
Osäker på vilken tablett det är? Här kan du söka på form, färg, utseende och märkning.
Temperaturmätning
(Vårdhandboken)
Temperaturmätning
Testa dina kunskaper
(Vårdhandboken)
Kunskapstest
Tillförsel av sondnäring
(Vårdhandboken)
Sondmatning
Tre sätt att mäta blodtryck
(Janusinfo)
Blodtryck
Vad är delegering
(Vårdförbundet)
Delegering
Vem får göra vad i hälso- och sjukvården?
(Socialstyrelsen)
Delegering
Vem får mata med sond?
(Socialstyrelsen)
Sondmatning
En sond är typiskt sett en medicinteknisk produkt. Det finns särskilda krav på kompetens för personal som hanterar medicintekniska produkter.

I övrigt finns det inga särskilda regler för vem som får mata med sond. Det är ofta verksamhetschefen eller den arbetsledande chefen som fördelar arbetsuppgiften.
Vem får sätta urinkateter?
(Socialstyrelsen)
Kateter
En urinkateter är typiskt sett en medicinteknisk produkt. Det finns särskilda krav på kompetens för personal som hanterar medicintekniska produkter.

Det finns inga särskilda regler för vem som får sätta urinkateter på en patient. Det är ofta verksamhetschefen eller den arbetsledande chefen som fördelar arbetsuppgiften.
Vem får ta blodprov?
(Socialstyrelsen)
Blodprov
Inom den frivilliga hälso- och sjukvården finns det inga särskilda regler för vem som får ta ett blodprov. Det är ofta verksamhetschefen eller den arbetsledande chefen som fördelar arbetsuppgiften.

För många arbetsuppgifter i hälso- och sjukvården och tandvården finns det inga särskilda regler om vem som får utföra dem. Det betyder att hälso- och sjukvårdspersonal med rätt kompetens kan utföra arbetsuppgiften.
Vårdhandboken
(Vårdhandboken)
Handböcker
Vårdhygien, infektioner och smittspridning
(Vårdhandboken)
Basal Hygien
Värdegrunden i socialtjänstens omsorg om äldre
(Socialstyrelsen)
Bemötande
Antal länkar: 75