Länkar

De gröna länkarna är sidor som är särskilt rekommenderade att besöka.
Titel Beskrivning Källa
Att förebygga vårdrelaterade infektioner – ett kunskapsunderlag Folkhälsomyndigheten
Akut bedömning och skattning Vårdhandboken
Att lämna blodprov 1177
Basal och preventiv omvårdnad En sida jag ofta återkommer till trots snart 30 år erfarenhet inom vården. Vårdhandboken
Basala Hygienrutiner Socialstyrelsen
Basala hygienrutiner och egenkontroll Vårdgivarguiden
Basala hygienrutiner och klädregler Vårdhandboken
Bemötande i hälso- och sjukvården Socialstyrelsen
Bildspel om lindningstekniker Vårdhandboken
Blodprovstagning - Kapillärt & venöst Vårdhandboken
Blodtrycksmätning Vårdhandboken
Delegerade arbetsuppgifter Socialstyrelsen
Delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvården Socialstyrelsens 1997:14 (M) Föreskrifter och allmänna råd Socialstyrelsen
Delegering inom tandvården SOSFS 2002:12 (M) Socialstyrelsen
Delegering och ansvar Vårdhandboken
Delegering.nu - kunskapstester Delegering.nu
Demenscentrum Demenscentrum
Diabetes hos äldre Socialstyrelsen
Diabeteshandboken En guldgruva när man ska plugga inför delegering. Diabeteshandboken
FASS FASS
Förhindra smitta i äldreomsorgen Socialstyrelsen
Infektioner och smittspridning Vårdhandboken
Instruktioner blodprovtagning Karolinska Universitetslaboratoriet
IVO IVO
Jobba säkert med läkemedel Demenscentrum
Kompressionsbandagering Linda ben Vårdhandboken
Kunskapscentrum för kommunal hälso- och sjukvård Överlägset bäst! Red anm) Högskolan i Dalarna
Kunskapsguiden Socialstyrelsen
Läkemedel för äldre Kunskapsguiden - Socialstyrelsen
Linda ben Ulricehamns Kommun
Linda ben - bildspel Vårdhandboken
Linda ben på rätt sätt Jönköpings Kommun
Mäta blodtrycket 1177
Medicininstruktioner Hur man gör med olika läkemedel - Fantastiskt bra! Red anm Medicininstruktioner
Medicininstruktioner Instruktionsfilmer som visar hur man gör när man ger/tar olika typer av mediciner. Medicininstruktioner.se
Nationella värdegrunden Socialstyrelsen
Omläggning och skötsel Vårdhandboken
Sårbehandling Vårdhandboken
Sårbehandling Region Örebro
Såromläggning vid ren och steril rutin Vårdhandboken
SBAR – Kommunicera strukturerat i vården SKR
SBU SBU
Situation, Bakgrund, Aktuell bedömning, Rekommendation - SBAR Vårdhandboken
Smitta och smittspridning Vårdhandboken
Smittvägar Vårdhandboken
Socialstyrelsen Socialstyrelsen
Stöd vid läkemedelshantering Får man krossa tabletten eller måste de sväljas hela? Här hittar du bra information. Fantastisk sida!! Region Skåne
Stomi 1177
Stomi Vårdhandboken
Stomi - Översikt Vårdhandboken
Tre sätt att mäta blodtryck Janusinfo
Vad är delegering Vårdförbundet
Vårdhandboken Vårdhandboken
Vårdhygien, infektioner och smittspridning Vårdhandboken
Vem får göra vad i hälso- och sjukvården? Socialstyrelsen
Antal länkar: 55