Sjukdomar & symtom

Vanliga symtom vid olika sjukdomar man behöver ha lite koll på tillsammans med OBS, symtom som är extra viktiga att uppmärksamma om de skulle inträffa.
Använd sökrutan för att begränsa listan. Du kan söka på sjukdomar eller symtom.
Sjukdom Sortera fallande Vanliga symtom OBS Fördjupad kunskap
Addisons sjukdom
 • Trötthet
 • Minskad aptit
 • Viktnedgång
 • Lågt blodtryck
 • Yrsel
 • Sugen på salt mat
 • Pigment i huden
 • Muskelvärk
 • Ledvärk
 • Buksmärta
 • Diarré
Diarré
Feber
Kräkningar
Förvirring
Addisons sjukdom - 1177
Afasi
 • Svårt att prata
 • Svårt att tolka eller förstå vad andra säger
 • Svårt att förstå vad man läser
 • Svårt att läsa högt
Symtom som uppkommer plötsligt
Afasi - 1177
Allergi
 • Röda och irriterade ögon
 • Rinnande, vattnig snuva
 • Nästäppa
 • Svullnad i ögonlock/ansikte
 • Trötthet
 • Hosta
Snabbt uppkomna symtom
Påverkad andning
Svullnad i läppar och hals
Allergi - 1177
ALS
 • Börjar på olika ställen på kroppen
 • Nedsatt funktion
 • Stelhet
 • Svaghet
 • Svårt att uttala vissa bokstäver eller ord
ALS - 1177
Alzheimer
 • Minnesproblem
 • Koncentrationssvårigheter
 • Försämrad tidsuppfattning
 • Svårt att hitta

Även kallat demens

Alzheimers sjukdom - 1177
Anemi
 • Trötthet
 • Orkeslöshet
 • Svårighet att koncentrera sig
 • Huvudvärk
 • Öronsus
Hjärtklappning
Andningsbesvär
Blodbrist - anemi - 1177
Apkoppor
 • Blåsor, sår och utslag på huden
 • Svullna lymfkörtlar
 • Feber
Ingår i smittskyddslagen
Mpox – apkoppor - 1177
Artros
 • Stelhet, ofta på morgonen eller efter inaktivitet
 • Smärta vid belastning
 • Svullnad i led/leder
 • Svårt att röra kroppsdelen
Artros - ledsvikt - 1177
Astma
 • Anfall av andnöd
 • Pipande/väsande andningsljud
 • Långvarig hosta
 • Försämras vid fysisk aktivitet
Snabbt uppkomna symtom som ej minskar efter medicinering
Astma - 1177
Bakercysta
 • Svullnad i knävecket
 • Brukar inte göra så ont men spänner
 • Svårighet att böja knäleden
Bakercysta - 1177
Bältros
 • Brännande känsla
 • Känslighet för beröring i området
 • Trötthet
 • Lätt feber
 • Huvudvärk
 • Ensidigt på kroppen
Stark smärta
Nedsatt immunförsvar
Över 50 år - behöver ofta virushämmande medel inom 48-72 timmar
Bältros - 1177
Bensår
 • Venösa besår: oftast på vrist, fotknölar eller smalben
 • Arteriella: Oftast på foten men kan förekomma på underbenet
 • Smärta
Feber
Rodnad som ökar i omfång
Bensår - 1177
Bitestikelinflammation
 • Ena halvan av pungen svullnar och smärtar
 • Sjukdomskänsla
 • Feber
 • Kissar oftare än vanligt
 • Sveda vid urinering
 • Ömhet i mellangården (mellan pung och anal)
Plötsligt uppkomna symtom
Lätt att missta för testikelvridning
Bitestikelinflammation - 1177
Blodpropp i benet
 • Ena vaden eller benet svullnar upp
 • Känns varmare
 • Smärta, spänner
 • Mer smärta när man klämmer
 • Tyngdkänsla i benet
 • Ytliga blodkärl framträder mer
 • Ihållande smärta (men kan också vara väldigt diffust)
Alla symtom
Blodpropp i benet - 1177
Borrelia
 • Rodnad som växer
 • Ringformad rodnad
 • Klåda
 • Feber
 • Blåröd knuta på örsnibb eller bröstvårta

Kan uppkomma efter fästingbett

Huvudvärk
Feber
Kraftig smärta i nacke, rygg, armar eller benen
Borrelia - 1177
Crohns sjukdom
 • Diarré
 • Buksmärta
 • Blod i avföring
 • Trötthet
 • Bölder/fistlar runt analöppningen
Intensiva och blodiga diarréer
Feber och buksmärta
Crohns sjukdom - 1177
Depression
 • Nedstämdhet
 • Trötthet
 • Minskad glädje/lust
Stark ångest
Uttrycker vilja att avsluta sitt liv
Depression - 1177
Diabetes
 • Ökad törst
 • Kissar ofta
 • Trötthet
 • Orkeslöshet
 • Buksmärta
 • Luktar aceton ur munnen
 • Ser suddigt
 • Synrubbningar
 • Snabb viktuppgång
 • Klåda i underlivet
 • Svampinfektioner i underlivet eller munnen
Snabbt uppkomna symtom
Diabetes - 1177
Eksem
 • Torr och fjällig hud
 • Utslag som kliar
 • Sprickor i huden
 • Små blåsor med vätska
Feber
Rodnad som ökar i omfång
Eksem - 1177
Epilepsi
 • Krampanfall
 • Kortvariga frånvaroattacker
Upprepade anfall inom kort tid
Anfall då andningen är påverkad som ej ger med sig 1 minut - ring 112
Epilepsi - 1177
Förstoppning
 • Hård avföring
 • Ont i ändtarmen
 • Magen känns utspänd
 • Buksmärta
Feber
Kräkningar
Ihållande buksmärta
Blod i avföringen
Förstoppning - 1177
Fotsvamp
 • Huden flagar eller fjällar
 • Klåda och sveda
 • Sprickor i huden
Fotsvamp - 1177
Framfall
 • Något buktar ut i slidöppningen/ändtarmen
 • Tyngdkänsla i underlivet
 • Urinläckage
 • Känner sig kissnödig
Framfall - 1177
Gikt
 • Röd och svullen led
 • Känslig för beröring
 • Feber
 • Sjukdomskänsla
 • Oftast i stortåled men kan förekomma i vilken led som helst
Stark smärta
Feber
Rodnad som ökar i omfång
Gikt - 1177
Grå starr
 • Sämre syn
 • Suddig syn
 • Svårighet att se i mörker
 • Ljuskänslighet
Snabbt uppkomna symtom
Grå starr, katarakt - 1177
Hallux valgus – snedställd stortå
 • Fotvalvet mellan stortå och lilltå plattas ut
 • Stortån vinklas och drar sig mot de andra tårna
Hallux valgus – snedställd stortå - 1177
Hemorrojder
 • Klåda och sveda vid ändtarmsöppningen
 • Smärta när man bajsar
 • Något buktar ut/knölar vid ändtarmsöppningen
Orimligt stark smärta
Hemorrojder - 1177
Hjärtinfarkt
 • Bröstsmärta
 • Utstrålning armar/rygg
 • Obehagskänsla i bröstet
 • Andningsbesvär
 • Kallsvettning
 • Hjärtklappning
 • Yrsel
Ej rörelserelaterad smärta
Ej snabbt övergående
Läkemedel som nitroglycerin har ingen eller ringa effekt
Hjärtinfarkt - 1177
Hjärtsvikt
 • Trötthet
 • Sämre ork
 • Blir lätt andfådd
 • Svullnad i anklar och ben
 • Ont i magen
 • Svårt att äta eller ligga på magen
 • Behöver kissa på natten ofta
 • Hjärtklappning
Snabbt uppkomna symtom
Uttalad trötthet
Bröstsmärta
Kallsvettning
Hjärtsvikt - 1177
Inkontinens
 • Svårt att hålla tätt
 • Läckage av avföring eller urin
Plötsliga symtom tillsammans med smärta i ryggen (kan tyda på att en nerv kommit i kläm)
Kärlkramp
 • Tryck över bröstet
 • Andfåddhet
 • Andningsbesvär
 • Strålar ut i armar, hals, käke eller rygg

Inte en sjukdom i sig men det är bra att känna till.

Alla dessa symtom
Kärlkramp - 1177
KOL
 • Andfåddhet vid ansträngning
 • Trötthet
 • Slemhosta
 • Ofta infektioner i luftvägarna
Ihållande andningsbesvär
Feber
KOL – kroniskt obstruktiv lungsjukdom - 1177
Kristallsjuka
 • Yrsel som kommer vid rörelse (karusellyrsel)
Ej rörelserelaterad yrsel
Balanssvårigheter
Kristallsjuka – godartad lägesyrsel - 1177
Ljumskbråck
 • Svullnad vid ljumskar eller pung, inte alltid synligt
 • Tyngdkänsla i området
 • Smärta
Stark smärta
Utbuktningen går ej att trycka tillbaka
Hård utbuktning
Rodnad
Ljumskbråck - 1177
Lunginflammation
 • Hosta
 • Feber
 • Färgade upphostningar
 • Smärta vid djupandning
 • Andfåddhet
 • Andningsbesvär, väsande/pipande andning
 • Förvirring
Snabbt uppkomna symtom.
Kraftig andningsbesvär.
Smärta vid djupandning.
Lunginflammation - 1177
Magsår
 • Ont i övre delen av magen
 • Illamående
 • Kräkningar
 • Symtom förändras efter måltid - värre eller bättre
 • Hungerkänsla
 • Viktnedgång
Plötslig debut
Smärta blir värre efter måltid
Blodiga kräkningar
Svart avföring
Magsår - 1177
Magsjuka
 • Illamående
 • Kräkningar
 • Diarré
 • Buksmärta
 • Feber
 • Ont i kroppen
Intensiva kräkningar eller diarré.
Ihållande buksmärta
Magsjuka - 1177
Migrän
 • Huvudvärk
 • Kan vara ensidigt
 • Pulserande huvudvärk
 • Illamående
 • Kräkningar
 • Känslighet för ljus och ljud
 • Huvudvärken förvärras när man rör sig/går
Huvudvärk man ej känner igen sedan förut.
Plötsligt uppkomna symtom.
Migrän - 1177
Ögoninflammation
 • Klibbiga ögonlock
 • Röd och irriterad ögonvita
 • Svullnad i ögonlock
 • Skavande känsla i ögat
Feber
Påverkad syn
Ögoninflammation - 1177
Ont i halsen
 • Smärtsamt att svälja
 • Rodnad i halsen
 • Svullnad på sidorna av halsen
Svårighet att svälja sin egen saliv.
Svårt att gapa.
Ensidig smärta.
Ont i halsen
Ont i magen
 • Buksmärta
 • Kan vara lokaliserad på olika plaster eller över hela
 • Uppblåsthet
 • Gaser
 • Rapningar
 • Uppstötningar
Feber
Ihållande buksmärta
Smärta som flyttar på sig (vandrar)
Kräkningar
Diarré
Svart eller blodig avföring/kräkning
Ont i magen hos vuxna - 1177
Öroninflammation
 • Ont i ett eller bägge öronen
 • Feber
 • Lockkänsla
 • Försämrad hörsel
Vätska som rinner ur örat.
Svullnad på eller bakom örat
Yrsel
Öroninflammation - 1177
Parkinsons sjukdom
 • Skakningar
 • Stela muskler
 • Sämre rörelseförmåga
 • Förstoppningstendens
 • Nedstämdhet
 • Fumlighet
Parkinsons sjukdom - 1177
Prostataförstoring
 • Svagare stråle vid urinering
 • Blåsan blir inte helt tömd
 • Strålen avbryts en eller flera gånger vid urinering
 • Kissar ofta
 • Urinläckage
Godartad prostataförstoring - 1177
Reumatism
 • Trötthet
 • Stelhet, särskilt på morgonen
 • Värk i leder
 • Svullna leder
 • Reumatiska knutor
Ledgångsreumatism - RA - 1177
Rosfeber
 • Rodnad som ökar i omfång
 • Smärta och rodnad i det infekterade området
 • Feber
Feber
Rosfeber - 1177
Skabb
 • Klåda, framför allt på natten
 • Börjar ofta på händerna
 • Små blåsor och sår
Skabb - 1177
Springmask
 • Klåda i ändtarmsöppningen
 • Kliar oftast på kvällar och nätter
 • Rodnad vid analöppningen
 • Tunna vita trådar i avföringen
Stark buksmärta
Feber
Gul ton på hud eller ögonvitor (gulsot)
Springmask - 1177
Stroke
 • Domningar eller förlamning i ansikte, armar eller ben, oftast ensidigt
 • Svårt att prata och förstå
 • Förvirring
 • Synstörningar/synrubbningar
 • Dubbelseende
 • Yrsel
 • Balanssvårigheter
 • Kraftig huvudvärk
Plötslig symtom
Stroke - 1177
Svamp
 • Utslag
 • Rodnad
 • Klåda/irritation
 • Sårig hud
 • Torr hud
Feber
Svampinfektioner - 1177
Svamp i underlivet
 • Klåda och sveda
 • Vit, grynig flytning
 • Sveda vid urinering
 • Rodnad och svullnad
Feber
Kraftig smärta
Svamp i underlivet - 1177
Svinkoppor
 • Utslag
 • Blåsor med vätska
Feber
Svinkoppor - impetigo - 1177
Testikelvridning
 • Plötslig smärta (kan vara diffus och komma & gå)
 • Pungen blir röd
 • Ömhet och svullnad
 • Illamående
Plötslig smärta
Svullnad
Testikelvridning - 1177
TIA

Samma symtom som vid stroke men som ger med sig ganska snabbt

Stroke - 1177
Tinnitus
 • Man hör ljud som t.ex. tjutande, susande, brummande, pulserande ljud.
Smärta i örat
Tinnitus - 1177
Torsk
 • Hårig tunga
 • Vita beläggningar i munnen
 • Smärta i munnen eller tungan
 • Ont i halsen (ibland)
Urinvägsinfektion
 • Kissar ofta
 • Trängningar
 • Sveda vid urinering
 • Ont i nedre delen av magen
 • Blod i urinen
 • Förvirring (ofta enda symtomet hos äldre)
Feber
Flanksmärta
Vanliga biverkningar
 • Yrsel, ostadighet, falltendens
 • Dåsighet, trötthet
 • Sömnstörning
 • Oklarhet, Minnesstörningar, förvirring
 • Stelhet - parkinsonliknande besvär
 • Minskad aptit
 • Muntorrhet
 • Magbesvär, magsmärtor, illamående
 • Förstoppning
 • Urinträngningar eller svårigheter att kissa.
Läkemedelsboken
Vattkoppor
 • Feber
 • Huvudvärk
 • Trötthet
 • Röda utslag på överkroppen, armar och ben
Infekterade utslag och feber
OBS: ej använda Ipren (kan ge allvarliga infektioner i utslagen)
Särskilt viktigt att uppsöka vård om man får det som vuxen
Vattkoppor - 1177