Här hittar du olika sjukdomar och deras vanligaste symtom för att du som vårdpersonal lättare ska kunna meddela sjuksköterska när du misstänker att vårdtagaren inte mår bra.

Rödmarkerad text är symtom att vara extra uppmärksam på.

Här kan du träna på sjukdomar och symtom med ett av våra kunskapstester.

Sjukdom Symtom
Bihåleinflammation
 • Ont i kinderna eller pannan, oftast ensidigt.
 • Snuva, täppt näsa.
 • Sämre luktsinne.
 • Smärta eller känsla av tryck i tänderna i överkäken.
 • Feber och smärta.
 • Stelhet i nacken.
 • Stark smärta.
 • Rodnad och svullnad kring ögat.
Dålig passform på tandprotes
 • Sår i tandköttet eller munslemhinna
 • Ovilja att använda protes
 • Ovilja att äta med viktnedgång som följd
 • Protesen verkar ej sitta fast utan lossnar ofta
 • Viktnedgång - proteser blir för stora om man går ned i vikt
 • Sår i tandköttet
Framfall
 • Någonting buktar ut från slidmynningen.
 • Det känns tungt i underlivet.
 • Skavkänsla i underlivet.
 • Kraftig smärta.
 • Blödning.
Förstoppning
 • Hård avföring
 • Gör ont i ändtarmsöppningen
 • Känns som om tarmen ej töms efter toabesök
 • Magen känns utspänd
 • Magsmärtor
 • Kräkning
 • Vattentunna diarréer
Hemorrojder
 • Kliar och svider runt ändtarmsöppningen
 • Ofrivilligt läckage av gaser och avföring
 • Smärta vid toabesök
 • Knölar runt ändtarmsöppningen
 • Färskt blod på pappret när man torkar sig
 • Kraftig smärta
 • Kraftig blödning
Hjärtinfarkt
 • Stark, ihållande bröstsmärta.
 • Utstrålning i armar.
 • Obehagskänsla i bröstet som strålar mot halsen, käken, skuldror.
 • Illamående.
 • Andnöd.
 • Kallsvettningar.
 • Ångest.
 • Värk i ryggen.
 • Hjärtklappning och yrsel.
 • Influensaliknande symtom samtidigt med bröstsmärtor.

Alla symtom på hjärtinfarkt är varningssignaler!

Hälsporre
 • Smärta under eller på insidan av hälen när man går eller står.
 • Smärtan brukar gå över efter en stund när man varit igång.
 • Värst på morgonen.
 • Långvariga besvär
 • Svullnad, rodnad och feber.
Högt blodsocker
 • Trötthet/slöhet/sömnighet
 • Muntorrhet
 • Törst
 • Stora urinmängder
 • Aptitlöshet
 • Dimsyn
 • Illamående
 • Patienten tar djupa andetag
 • Buksmärtor
 • Dimsyn
 • Buksmärtor
 • Djupa andetag
Infekterat sår
 • Rodnad runt såret
 • Var eller vätska som kommer ur såret
 • Svullnad i eller runt såret
 • Feber
Lungemboli/propp i lungan
 • Andnöd.
 • Torrhosta.
 • Smärta som känns som håll i sidan.
 • Smärta i bröstet eller ryggen.
 • Trötthet.
 • Kallsvettningar.
 • Svimning.
 • Hjärtklappning.
 • Ångest.

Alla symtom vid lungemboli är varningssignaler!

Lunginflammation
 • Förkylning med hosta, feber och ont i halsen som förvärras efter 4-5 dagar.
 • Smärta vid djupandning.
 • Hostar färgat slem.
 • Andfåddhet.
 • Feber med frossa.
 • Förvirring.
 • Alla symtomen på lunginflammation är varningssignaler!
Lågt blodsocker
 • Trötthet
 • Yrsel
 • Huvudvärk
 • Svettningar
 • Darrighet eller skakningar
 • Hungerkänslor
 • Irritabilitet (ofta förekommande!)
 • Oro, ängslan
 • Förvirring
 • Hjärtklappning
 • Blekhet
 • Akut synstörning
 • Neurologiska symtom (bortfall som vid stroke eller domningar)
 • Kramper
 • Medvetslöshet
 • Kramper
 • Medvetslöshet
 • Neurologiska symtom
 • Synstörningar
Lårbensbrott
 • Stark smärta i ljumsken eller strålande smärta ut i låret.
 • Svårt att röra eller stödja på benet.
 • Benet kan ligga vridet utåt.
 • Benet ser kortare ut.

Alla symtom på lårbensbrott är varningssignaler!

Magkatarr
 • Smärta eller brännande känsla mitt i magens övre del.
 • Obehag i magen i samband med måltid.
 • Snabb mättnadskänsla.
 • Känner sig hungrig ofta.
 • Illamående.
 • Halsbränna eller sura uppstötningar.
 • Stark ihållande smärta.
 • Kräks svart eller kaffesumpsliknande innehåll.
 • Svart avföring.
Magsjuka
 • Illamående.
 • Kräkningar.
 • Diarré.
 • Ont i magen.
 • Feber.
 • Långvariga besvär.
 • Påverkat allmäntillstånd .
 • Ihållande buksmärta.
 • Minskade urinmängder.
Propp i benet
 • Ena vaden eller benet svullnar
 • Värmeökning
 • Rodnad, missfärgning
 • Ömhet och spändhet när man trycker på t.ex. vadmuskeln
 • Ytliga blodkärl kan synas tydligare och kännas ömma
 • Benet känns tungt

Alla symtom på blodpropp i benet är varningssignaler!

Rosfeber
 • Rodnad på huden som breder ut sig snabbt
 • Rodnaden är intensiv och har en tydlig kant
 • Smärta
 • Svullnad
 • Feber
 • Illamående och kräkning
Stroke
 • Domningar eller förlamningar i ansikte, armar eller ben. Oftast i ena kroppshalvan
 • Svårt att tala eller förstå
 • Förvirring
 • Synstörningar på ena eller bägge ögon
 • Yrsel
 • Balanssvårigheter
 • Kraftig huvudvärk
 • Kräkningar

Alla symtom på stroke är varningssignaler!

Svamp i huden
 • Rodnat område i t.ex. ljumskar, under brösten eller veck i huden.
 • Såriga rodnader.
 • Vätskande sår.
 • Sprickor i huden.
 • Feber.
 • Smärta.
Svamp i munnen
 • Röda slemhinnor.
 • Vita beläggningar.
 • Sveda.
 • Sprickor i mungiporna.
 • Feber
 • Kraftig smärta
Svamp i underlivet
 • Klåda.
 • Irritation.
 • Luktlös, vit grynig flytning
 • Svullnad.
 • Illaluktande flytningar.
 • Feber.
 • Smärta.
 • Svullnad
Trycksår
 • Öm hud
 • Röd eller missfärgad hud
 • Sitter oftast på bakhuvudet, öronen, skinkorna, armbågar eller hälar
 • Huden kan bli avskavd och det kan uppkomma sprickor

Alla symtom på trycksår är varningssignaler!

Undernäring
 • Viktnedgång
 • Förlust av muskelmassa
 • Försämrat immunförsvar
 • Får ofta infektioner
 • Försämrad sårläkning
 • Trötthet
 • Inaktivitet
 • Depression
 • Nedsatt aptit
 • Snabb viktnedgång
Urinvägsinfektion

Vid UVI kan man ha dessa symtom (en eller flera):

 • Kissar ofta
 • Svider vid och/eller strax efter urinering
 • Ont i nedre delen av magen
 • Kännas sig lite småfrusen
 • Kan finnas blod i urinen
 • Äldre kan även bli förvirrade
 • Påverkat allmäntillstånd
 • Illamående
 • Ont i sidan av magen eller ländryggen.
 • Hög feber
Uttorkning
 • Huvudvärk.
 • Torrhet i munnen.
 • Yrsel.
 • Trötthet.
 • Minskade urinmängder.
 • Påverkat allmäntillstånd .
 • Minskade urinmängder.
 • Intensiva kräkningar eller diarréer.
Ögoninflammation
 • Smärta i ögat.
 • Klåda.
 • Svullnad.
 • Rinner från ögat.
 • Kladdigt i ögat.
 • Sämre syn.
 • Långvariga besvär.
 • Smärta och skavkänsla.
 • Nedsatt syn.
Öroninflammation
 • Ont i örat, särskilt när man ligger ned.
 • Feber.
 • Lockkänsla.
 • Sämre hörsel.
 • Långvariga besvär.
 • Plötslig hörselnedsättning.
 • Flytning från örat.
 • Svullnad bakom eller på örat.