Del 7 Delegering Läkemedel

Läkemedelsdelegering är en central del av sjukvården och hälso- och sjukvårdspersonalens ansvar. Det handlar om att säkerställa att patienter får rätt medicin i rätt dos vid rätt tidpunkt. Läkemedelsdelegering är av yttersta vikt för patienternas hälsa och säkerhet och kräver noggrannhet och kompetens från vårdpersonalens sida.

För att kunna administrera läkemedel på ett säkert sätt behöver du kunna en del om:

 • Beredningsformer: Tablett, inhalation, salva, spray, osv.
 • Administrering: hur man ger olika läkemedel.
 • Förpackning: Apodos, dosett, originalförpackning, m.m.
 • Delbarhet: om en tablett skall ges hel eller om den kan delas/krossas.
 • Förvaring: i kylskåp eller i rumstemperatur?
 • Hållbarhet: hur länge ett läkemedel håller.
 • Läkemedelslistor: ordinationshandlingar som visar hur mycket och hur ofta ett läkemedel skall ges.
 • Stående ordinationer och vid behovs läkemedel: läkemedel man ger enligt schema eller bara när det behövs, t.ex. vid tillfällig feber.
 • Signeringslistor: där du signerar när ett läkemedel är administrerat.
 • Kassering: hur man slänger gamla eller oförbrukade läkemedel.
 • Biverkningar: alla läkemedel kan ge biverkningar men inte alla symtom är biverkningar.

Men vi börjar med det viktigaste först. För att säkerställa att inga fel begås vid läkemedelsadministrering har man tagit fram en checklista vid överlämnande av läkemedel som kallas för "De 7 gyllene reglerna".

De 7 gyllene reglerna

 1. Kontrollera alltid signeringslistan/appen innan du ger ett läkemedel
 2. Rätt patient
 3. Rätt tid och datum
 4. Rätt administreringssätt
 5. Kontrollera att det är rätt antal tabletter/mängd flytande läkemedel/enheter mot ordinationshandlingen
 6. Kontrollera att vårdtagaren svalt läkemedlet
 7. Signera givet läkemedel EFTER att vårdtagaren svalt läkemedlet

Memorera dessa punkter - de kommer att hjälpa dig göra rätt varje gång!

Vanliga läkemedelsgrupper

 • Smärtstillande: Alvedon, Panodil, Morfin, Oxikodon
 • Lugnande medel: Oxascand, Sobril
 • Sömnmedel: Zopiklon, Stilnoct, Melatonin
 • Hjärt- och kärlmedel: Enalapril, Metoprolol
 • Blodförtunnande: Waran, Trombyl, Eliquis, injektion Fragmin
 • Blodsockerreglerande: Metformin, Insulin
 • Inhalationsmedel: Pulmicort, Atrovent, Symbicort, Bricanyl
 • Urindrivande: Furix, Impugan
 • Tarmreglerande: Laktulos, Duphalac, Movicol, Omnilax
 • Laxermedel: Cilaxoraldroppar, Microlax, Klyx

Läs också vår översikt om Läkemedel.

annons:

Snabbkoll