Del 8 Diabetes

Checklista diabetesDelegering diabetes handlar i stort sett om kunskap om sjukdomen, dess komplikationer och hur man hanterar läkemedel. Vi går igenom varje del för sig här nedan så att din inlärning ska vara så enkel som möjligt.

Innehållsförteckning:

Allmänt om diabetes

Diabetes är en sjukdom som orsakas av försämrad mottaglighet för eller total brist på hormonet insulin. Bägge tillstånd orsakar ökande blodsockervärden i blodet eftersom blodsockret inte kommer fram dit den ska.

Vad är insulin?

Insulin produceras i bukspottkörteln och är ett hormon. Insulinet har till uppgift att se till att sockret (glukos) i blodet kan användas som bränsle i musklerna. 

Olika typer av diabetes

Typ 1: bukspottkörteln kan inte producera eget insulin och därför måste hormonet tillföras genom injektioner.

Typ 2: bukspottkörteln producerar mindre insulin än vad kroppen behöver ELLER så har man det som kallas för "insulinresistens" vilket innebär att cellernas förmåga att reagera på insulin är nedsatt.

Sekundär diabetes: sjukdomen kan uppstå till följd av andra sjukdomar eller vid behandling med vissa läkemedel som t.ex. kortison.

Högt och lågt blodsocker

Ett normalt blodsockervärde brukar ligga mellan 4,2-6,0 mmol/l.

Högt blodsocker (hyperglykemi) kan uppstå av flera orsaker:

 • Ätit för mycket i förhållande till mängd insulin
 • Varit mer stilla än vanligt
 • Infektion eller feber
 • Stress
 • Intag av mediciner som t.ex. kortison

Symtom högt blodsocker:

 • Torr hud
 • Aptitförlust
 • Illamående eller kräkningar
 • Magsmärtor
 • Andedräkt kan lukta aceton
 • Djupandning
 • Genital klåda

Åtgärder vid högt blodsocker:

 • Kontakta alltid sjuksköterska.

Ketoacidos

Ketoacidos kan inträffa hos personer med typ 1 diabetes om blodsockret är högre än 15 mmol/L och man utvecklat syror (ketoner) i blodet. Detta kan leda till diabeteskoma.

Symtom ketoacidos:

 • Törst
 • Illamående
 • Buksmärtor
 • Kräkningar

Åtgärder vid ketoacidos:

 • Kontakta alltid sjuksköterska om du misstänker ketoacidos.

Lågt blodsocker (hypoglykemi), kallas också för insulinkänning, kan uppstå av flera orsaker:

 • För mycket insulin
 • Ätit för lite eller försenad måltid
 • Ansträngt sig mer fysiskt än vanligt
 • Stress
 • Biverkning av andra läkemedel
 • Högt alkoholintag

Symtom lågt blodsocker:

Åtgärder lågt blodsocker:

 • Kontakta alltid sjuksköterska vid misstanke om lågt blodsocker
 • Vid lättare känningar och vårdtagaren är fullt medveten: ge 3-4 sockerbitar, druvsocker, mjölk eller juice, söt saft eller honung.
 • OBS: Ge ingen vätska om vårdtagaren inte kan svälja.
 • Vid akut situation tillkallas ambulans.

Hur man tar ett p-glukos

Inför delegering får man alltid öva praktiskt tillsammans med en erfaren sjuksköterska. Enklaste sättet att lära sig detta är enkelt: öva och öva. Sen öva lite till. Här nedan finns lite länkar till bra sidor som kan hjälpa dig att förstå tillvägagångssättet:

Bildspel om tillvägagångssätt

Kapillär provtagning - Vårdhandboken

En bra balans på blodsockernivåerna är viktigt för att undvika komplikationer senare i livet. Cirkulationen kan påverkas negativt på följande organ:

 • Hjärta och kärl - åderförkalkning
 • Njurar - kan leda till högt blodtryck och njursvikt
 • Ögon - sämre syn
 • Fötter - sämre cirkulation och känsel kan ge långvariga sår
 • Tänder - tandlossning
 • Mage och tarm - långsammare passage
 • Leder, axlar, nacke och händer - minskad rörlighet och smärta

Olika behandlingsalternativ vid diabetes

 • Kostbehandling
 • Tablettbehandling
 • Insulinbehandling

Olika typer av insulin

 • Direktverkande: kallas även för måltidsinsulin och ges i anslutning till måltider.
 • Basinsulin: kallas även långtidsverkande och ges oftast 1 gång per dag.
 • Mixinsulin: en blandning av direktverkande och basinsulin. Ges oftast i samband med måltid.

Förvaring av insulin

Det är viktigt att insulinpennor förvaras mörkt och kallt. Oftast förvaras läkemedlet i dörren till kylskåpet därför att risken för frysning är minst i dörren.

Hur man ger insulin

Instruktionsfilmer om diabetes - medicininstruktioner.se

Vad gör du om en vårdtagare med diabetes inte mår bra?

 • Ta ett blodsocker
 • Feber? Kräkning? Smärta? Förvirring? Andra symtom?
 • Kontakta sjuksköterska
 • Dokumentera

Checklista insulingivning

Basala hygienrutiner gäller.

 1. Rätt person
 2. Rätt tid
 3. Rätt sort
 4. Rätt blandat
 5. Rätt mängd
 6. Rätt injektionsställe
 7. Rätt utfört
 8. Signera
 9. Plocka bort och släng på rätt sätt

Kassering av läkemedel

Läkemedelspennor och stickande material skall kasseras enligt gällande rutiner på din arbetsplats. Lär dig vad som gäller för just din arbetsplats.

Källor:

annons:

Snabbkoll