Kunskapstester

Bild på test

Testa dina kunskaper

Öva på våra kunskapstester och lär dig mer om delegering. Du kan göra testerna hur många gånger som helst tills kunskapen sitter. Skapar du ett konto (gratis) kan dina resultat sparas och du kan se hur du utvecklas, men det är inte nödvändigt, kunskapstesterna fungerar utan inloggning också.
Det finns 37 st kunskapstester du kan öva med.
Du kan också använda vår sida "Slumpa fram 5 frågor" för att plugga utan krav på resultat.

Saknar du något kunskapstest? Skicka ett förslag så ser vi vad vi kan göra.

Namn
Kategoribild interaktiv bok Snabbgenomgång

En snabbgenomgång om delegering med kunskapstester. Tar upp avvikelser, basala hygienrutiner, delegering förändrat hälsotillstånd, läkemedel, isbar.

Avvikelser Basala Hygienrutiner Delegering Förändrat hälsotillstånd SBAR
Kategoribild Viktiga frågor

De flesta delmoment i delegering innehåller ett antal nyckelfrågor, frågor som är viktigt att visa att du kan. Vi har samlat dessa viktiga frågor på denna sida så att du enkelt kan plugga in dem.

Avvikelser Basala Hygienrutiner Delegering Diabetes Förändrat hälsotillstånd Läkemedel SBAR
Superquiz Alla frågor - kunskapstest

SUPERQUIZ! Frågor uppdelat i Avvikelser, Basala Hygienrutiner, Delegering, Diabetesdelegering, Förändrat hälsotillstånd, Läkemedelsdelegering och SBAR.

Avvikelser Basala Hygienrutiner Delegering Diabetes Förändrat hälsotillstånd Läkemedel SBAR
kategoribild hygien Basala Hygienrutiner

Testa dina kunskaper om Basala Hygienrutiner.

Basala Hygienrutiner
kategoribild checklista De 7 gyllene reglerna

De 7 gyllene reglerna vid läkemedelsadministrering. Checklista vid överlämnande av läkemedel.

Läkemedel
kategoribild diabetes Delegering diabetes

Testa dina kunskaper om diabetesdelegering.

Diabetes
Kategoribild delegering Delegering läkemedel

Ett lite större test om läkemedel och läkemedelslista.

Läkemedel Ordinationshandlingar
Delegering prov Delegeringsprov

Kunskapstest med vanliga frågor vid delegering.

Basala Hygienrutiner Delegering
Kategoribild dialogkort Dialogkort - Avvikelser

Plugga frågor om avvikelser med våra dialogkort.

Avvikelser
Kategoribild dialogkort Dialogkort - Basala Hygienrutiner

Plugga frågor om Basala Hygienrutiner med våra dialogkort.

Basala Hygienrutiner
Kategoribild dialogkort Dialogkort - Delegering

Plugga frågor om delegering med våra dialogkort.

Delegering
Dialogkort - Diabetes

Plugga frågor om diabetes med våra dialogkort.

Diabetes
Kategoribild dialogkort Dialogkort - ISBAR och Förändrat hälsotillstånd

Plugga frågor om ISBAR & Förändrat hälsotillstånd med våra dialogkort.

Förändrat hälsotillstånd SBAR
Kategoribild dialogkort Dialogkort - Linda ben

Plugga frågor om benlindning med våra dialogkort.

Linda ben
Kategoribild dialogkort Dialogkort - Läkemedel

Plugga frågor om läkemedelsdelegering med våra dialogkort.

Läkemedel
kategoribild förkortningar Förkortningar

Några vanliga förkortningar.

Läkemedel
kategoribild förkortningar Förkortningar - Stort

Skriv vad du tror att förkortningarna betyder.

Delegering
kategoribild läkemedel Genomgång olika beredningsformer

Använd listan på denna sida för att lära dig om olika läkemedel och beredningsformer.

Läkemedel
kategoribild läkemedel Hur tar man olika läkemedel?

Hur ger man olika beredningsformer?

Läkemedel
Interaktiv kurs Interaktiv genomgång

Interaktiv genomgång av de 7 gyllene reglerna vid läkemedelsadministration.

Läkemedel
Kategoribild korsord Korsord delegering

Här kan du lära dig olika ord som är relevanta för delegeringsutbildningen på ett lite roligare sätt.

Delegering Diabetes
kategoribild kurs Kunskapstest Delegering - mellan

Här kan du öva på fler kunskapsfrågor om delegering. 

Läkemedel
kategoribild lista Läkemedelslista

Genomgång av läkemedelslistans olika delar.

Läkemedel Ordinationshandlingar
kategoribild lista Läkemedelslista - kunskapstest

Testa dina kunskaper om ordinationshandlingens olika delar.

Läkemedel Ordinationshandlingar
kategoribild läkemedel Olika typer av läkemedel

Ord relaterade till olika beredningsformer. Kan du hitta alla?

Läkemedel
Kategoribild omvårdnad Omvårdnadsåtgärder

Kunskapstester om benlindning, blodprovstagning, blodtrycksmätning, injektioner, kateter, sondmatning, stomivård, sårvård och temperaturmätning.

Blodprovstagning Blodtrycksmätning Injektioner Kateter Linda ben Omvårdnad Sondmatning Stomivård Sårvård Termometer
kategoribild lista Ordinationshandling

Vilka delar är viktiga på en ordinationshandling?

Läkemedel
Kategoribild frågetecken Ordlista

Övning på olika ord relevanta inför delegeringsprovet.

Delegering Diabetes Läkemedel Ordinationshandlingar
kategoribild sjukdomar Sjukdomar och vanliga symtom

Vilka symtom är vanliga vid olika sjukdomar?

Sjukdomar
Kategoriblid Basala Hygienrutiner Smittvägar

Smitta och smittvägar Basala Hygienrutiner

Basala Hygienrutiner
kategoribild frågetecken Snabbkoll på vanliga frågor

Snabbsök igenom vanliga frågor och svar.

Delegering
Kategoribild symtom Symtom

Vad kan olika symtom tyda på?

Symtom
Kategoribild Högt lågt blodsocker Symtom högt eller lågt blodsocker?

Vilka symtom får man vid högt respektive lågt blodsocker?

Diabetes
Läkemedelsbiverkan Vanliga biverkningar

Vilka symtom kan vara en läkemedelsbiverkan?

Läkemedel
kategoribild läkemedelsgrupper Vanliga läkemedelsgrupper

Sökbar lista med olika typer av läkemedelsgrupper.

Läkemedel
Kategoribild summering Välj rätt påståenden

Välj de påstående som stämmer och se hur mycket du har lärt dig.

Avvikelser Delegering
Kategoribild sortera Överlämnande av läkemedel

I vilken ordning och vilka steg ska vara med när du ger läkemedel?

Läkemedel
Antal kunskapstester: 37
annons: