Frågor och svar om delegering

Frågor & svar
Här ser du exempel på frågor med facit du kan få vid delegering inom hälso- och sjukvården. Vi har också med utdrag ur författningar & föreskrifter som är relevanta för din inlärning.

Du kan öva på ett urval av dessa frågor genom att göra våra kunskapstester eller genom att använda vår sida "Slumpgenerator". Där kan du slumpa fram 5 frågor åt gången med facit för att underlätta din inlärning.
Du kan också plugga på frågorna här på vår sida Plugga frågor.

Det finns 599 st frågor & svar i databasen. Använd sökrutorna nedan för att göra listan mer hanterbar vid din träning.Sök på hela ord eller del av ord, t.ex. kan du skriva "kompl" för att få träffar som innehåller den kombinationen.
Aggressivitet eller nedstämdhet kan vara... Omvårdnad
Tecken på oro
Alla krämer ska förvaras i rumstemperatur. Läkemedel
Nej, det stämmer inte.
Alla mixturer ska förvaras i kylskåp. Läkemedel
Nej, det stämmer inte.
Används inhalator vid behandling av andningsbesvär? Läkemedel
Ja.
Man inhalerar genom att andas in medicinen. Då hamnar den i lungorna och har sin verkan där.
Används vagitorier vid underlivsbesvär? Läkemedel
Ja. Både vagitorier och/eller salva kan användas vid underlivsbesvär.
Används ögondroppar vid högt tryck i ögat? Läkemedel
Ja. Högt tryck i ögat behandlas med ögondroppar men ögondroppar kan också användas vid andra besvär, som till exempel ögoninflammation.
Arbetar du som hälso- och sjukvårdspersonal när du på delegation handhar läkemedel? Delegering
ja
Arbetsmiljöverket föreskriver att skyddsutrustning mot luftburen smitta skall användas vid vård av patient med smittsam lungtuberkulos. Vilket skydd skall användas? Basala Hygienrutiner
Andningsskydd FFP3
Avlägsnar man hel- eller delprotes vid munrengöring? Munvård
Ja, om vårdtagaren gapar
Behöver blodtrycksmanschetten funktionskontrolleras? Blodtrycksmätning
Ja, 1 gång per år testas manschetter för att säkerställa att de ger rättvisande resultat.
Behöver du sprita händerna innan du tar på handskar? Basala Hygienrutiner
Ja, händerna ska vara rena när jag tar handskar ur förpackningen så att inte nästa person får ett par som är förorenade.
Beslut om ändrade delegeringar och om återkallelser av delegeringsbeslut skall dokumenteras. Lagar §
Källa: SOSFS 1997:14
Bör kapslar sväljas hela? Läkemedel
Ja.
Kapslar skyddar medicinen från magsyran och utsöndrar den verksamma substansen i tarmen istället.
Bör Nitroglycerin placeras under tungan? Läkemedel
Ja.
I tablettform ska tabletten smälta i munnen och den bästa platsen för det är under tunga.
Nitrodlycerin finns även som spray och många patienter sprayar bara in i munnen, men om du ska ge det så försök att få det under tungan också. Det minskar risken att medicinen sköljs bort av saliv.
Dagliga rutiner vid PEG-nutrion. Sondmatning
- Inspektera huden runt om
- Rengör 1 gång per dag och torka torrt
- Vrid slangen ½ varv per dag
- Spola dagligen slangen med 20-50 ml ljummet vatten
(OBS: rutinen kan se annorlunda ut på din arbetsplats)
Delegera betyder att ge någon rätt att göra en arbetsuppgift som den annars inte får göra. Delegering
Ja
Delegering behövs till exempel för att personal utan behörighet att iordningställa, administrera eller överlämna läkemedel ska få göra det. Delegering
Rätt
Delegering får endast användas om det är patientsäkert. Delegering
Korrekt
Delegering får inte göras i ambulanssjukvård. Delegering
Källa: Socialstyrelsen
Delegering är inte avsett att användas för att lösa brist på personal eller av ekonomiska skäl. Lagar §
Källa: SOSFS 1997:14
Delegeringsbeslutet upphör att gälla då uppgiftsmottagaren avgår från sin tjänst. Lagar §
Källa: SOSFS 1997:14
Den arbetsuppgift som skall delegeras skall vara klart definierad. Lagar §
Källa: SOSFS 1997:14
Den du vårdar brukar svälja sina tabletter hela. Idag har han svårt att svälja tabletterna. Du kan därför dela tabletterna utan att först kontakta sjuksköterskan. Läkemedel
Nej, det stämmer inte.
Den du vårdar mår illa och vill inte ha sin frukost när du kommer för att ge insulin. Vad gör du? Diabetes
Mäter blodsockret.
Väntar med att ge insulin.
Kontaktar sjuksköterskan.
Den enda skillnaden mellan tabletter, kapslar och depottabletter är utseendet. Läkemedel
Nej, det stämmer inte.
Visar 1 - 25 av 599

Visas det för lite? Du kan välja hur många poster som visas här på sidan. Titta under sökrutan.

annons: