ISBAR/SBAR

Kommunikation

Kommunikation är nyckeln till säker och effektiv vård. SBAR (Situation, Bakgrund, Aktuellt, Rekommendation) är en strukturerad metod som underlättar kommunikationen mellan vårdpersonal. Genom att tydligt och koncist kommunicera situationen, bakgrunden, aktuella observationer och rekommendationer kan vi förbättra patientsäkerheten och undvika missförstånd. SBAR främjar en enhetlig kommunikation och hjälper till att fokusera på relevanta detaljer. Genom att tillämpa SBAR kan vi säkerställa att viktig information når rätt person vid rätt tidpunkt, vilket är avgörande för att ge bästa möjliga vård.

SBAR

S - Situation
Här presenterar sändaren sig själv och vem det gäller.

B - Bakgrund
Bakgrunden beskriver det relevanta för den aktuella situationen. Beskriv bara det allra viktigaste. Icke akuta situationer kan innehålla mer information.

A - Aktuell bedömning
Aktuell bedömning beskriver den aktuella situationen som ska förmedlas. Berätta om eventuella åtgärder och resultat av dessa. Vad är din bedömning av den aktuella situationen.

R - Rekommendation
Rekommendation eller varför du tagit kontakt och vad mottagaren ska göra. Klargör för dig själv vad mottagaren förväntas göra utifrån det som rapporterats under S, B och A, samt inom vilken tid du anser att det ska göras.

Senast uppdaterad: 2023-10-04
annons:

Vanliga frågor vid prov

(Klicka på frågorna för att se svaret)
Nämn vanliga fel som kan inträffa när en vårdtagare kommer hem efter en sjukhusvistelse.
Det är lätt att missa förändringar i ordination av läkemedel och förändringar i omvårnadsbehovet.
Ska du använda SBAR (eller ISBAR) i akuta eller icke akuta situationer?
Det kan användas i både akuta och icke akuta situationer.
Ska du ha läkemedelslistan framme när du ringer sjuksköterskan?
Ja.
Vad står SBAR och ISBAR för?
SBAR: Situation Bakgrund Aktuellt Rekommendation
ISBAR: Identitet Situation Bakgrund Rekommendation
Varför använder man SBAR vid kommunikation inom vården?
För att skapa en tydlig struktur vid kommunikation som minskar risken för missförstånd och att man glömmer något.
Varför gör sjuksköterskan en bedömning av de symptom du signalerar?
För att hitta orsaken till symptomen.
För att förebygga att symptomen uppstår igen.
Vilka av bokstäverna anses vara "kärnan" i SBAR?
S + R (Situation + Rekommendation)
Visar 1 - 7 av 7