Sjukdomar & symtom

Vanliga symtom vid olika sjukdomar man behöver ha lite koll på. OBS är symtom som är extra viktiga att uppmärksamma om de skulle inträffa.
Använd sökrutan för att begränsa listan. Du kan söka på sjukdomar eller symtom.

Sjukdom Sortera fallande Vanliga symtom Mer om sjukdomen

Addisons sjukdom


1177.se
Internetmedicin.se
 • Trötthet
 • Minskad aptit
 • Viktnedgång
 • Lågt blodtryck
 • Yrsel
 • Sugen på salt mat
 • Pigment i huden
 • Muskelvärk
 • Ledvärk
 • Buksmärta
 • Diarré

Diarré
Feber
Kräkningar
Förvirring

Addisons sjukdom, även känd som primär binjureinsufficiens, är en sällsynt och kronisk sjukdom som påverkar binjurarna. Mer information om Addisons sjukdom:

Läs mer (Fördjupning)

Afasi


1177.se
Vårdhandboken
 • Svårt att prata
 • Svårt att tolka eller förstå vad andra säger
 • Svårt att förstå vad man läser
 • Svårt att läsa högt

Symtom som uppkommer plötsligt

Afasi är en kommunikationsstörning som oftast uppstår som ett resultat av hjärnskada, vanligtvis i den vänstra hjärnhalvan. Det påverkar förmågan att förstå och producera språk, inklusive tal, läsning och skrivning.

Läs mer (Fördjupning)

Allergi


1177.se
Internetmedicin.se
 • Röda och irriterade ögon
 • Rinnande, vattnig snuva
 • Nästäppa
 • Svullnad i ögonlock/ansikte
 • Trötthet
 • Hosta

Snabbt uppkomna symtom
Påverkad andning
Svullnad i läppar och hals

Allergi är en överkänslig reaktion i kroppens immunsystem på ämnen som normalt sett är harmlösa, såsom pollen, dammkvalster, mat eller insektsbett. Symtom på allergi kan variera från milda, såsom nysningar och rinnsnuva, till allvarliga reaktioner som anafylaxi.

Läs mer (Fördjupning)

ALS


1177.se
Internetmedicin.se
 • Börjar på olika ställen på kroppen
 • Nedsatt funktion
 • Stelhet
 • Svaghet
 • Svårt att uttala vissa bokstäver eller ord

Amyotrofisk lateralskleros (ALS), även känd som Lou Gehrigs sjukdom, är en progressiv neurodegenerativ sjukdom som påverkar motoriska nervceller i hjärna och ryggmärg. Den leder till gradvis förlust av muskelkontroll och styrka.

Läs mer (Fördjupning)

Alzheimer


1177.se
Internetmedicin.se
 • Minnesproblem
 • Koncentrationssvårigheter
 • Försämrad tidsuppfattning
 • Svårt att hitta

Även kallat demens


Aggressivitet
Förvirring

Alzheimers sjukdom är en progressiv neurodegenerativ sjukdom som påverkar hjärnan och leder till förlust av minne, kognitiv försämring och funktionsnedsättning. Det är den vanligaste formen av demens och drabbar oftast äldre personer, även om det kan förekomma tidigare i livet.

Läs mer (Fördjupning)

Anemi


1177.se
Internetmedicin.se
 • Trötthet
 • Orkeslöshet
 • Svårighet att koncentrera sig
 • Huvudvärk
 • Öronsus

Hjärtklappning
Andningsbesvär

Anemi är en medicinsk tillstånd som uppstår när kroppen har en brist på friska röda blodkroppar eller när de röda blodkropparna inte fungerar korrekt.

Läs mer (Fördjupning)

Apkoppor


1177.se
Internetmedicin.se
Folkhälsomyndigheten
 • Blåsor, sår och utslag på huden
 • Svullna lymfkörtlar
 • Feber

Ingår i smittskyddslagen
Läs mer (Fördjupning)

Artros


1177.se
Internetmedicin.se
 • Stelhet, ofta på morgonen eller efter inaktivitet
 • Smärta vid belastning
 • Svullnad i led/leder
 • Svårt att röra kroppsdelen

Rodnad och svullnad led

Artros är en vanlig form av ledsjukdom som påverkar brosket i lederna. Det är en degenerativ sjukdom som oftast förekommer med åldern och kan påverka olika leder, inklusive knän, höfter, händer och ryggrad.

Läs mer (Fördjupning)

Astma


1177.se
Internetmedicin.se
 • Anfall av andnöd
 • Pipande/väsande andningsljud
 • Långvarig hosta
 • Försämras vid fysisk aktivitet

Snabbt uppkomna symtom som ej minskar efter medicinering

Astma är en kronisk luftvägssjukdom som påverkar bronkerna, de små luftvägarna i lungorna. Den kännetecknas av återkommande episoder av andningssvårigheter, hosta, pipande andning och bröstsmärta.

Läs mer (Fördjupning)

Bakercysta


1177.se
 • Svullnad i knävecket
 • Brukar inte göra så ont men spänner
 • Svårighet att böja knäleden

Rodnad
Feber

En bakercysta, även känd som en popliteal cysta, är en vätskefylld svullnad som bildas bakom knäet. Den vanligaste orsaken är överproduktion av ledvätska på grund av knäproblem som artros eller skada. Symptom inkluderar knäsvullnad och smärta.

Läs mer (Fördjupning)
Visar 1 - 10 av 69

Visas det för lite? Du kan välja hur många poster som visas här på sidan. Titta under sökrutan.

annons: