Kateter

En urinkateter är en medicinsk enhet som används för att tömma urin från urinblåsan när en person inte kan göra det naturligt. Det innefattar införandet av en tunn slang genom urinröret och in i blåsan. Urinkatetrar används ofta vid kirurgi, vid vissa medicinska tillstånd eller efter skador som påverkar urinflödet. Det är viktigt att följa aseptiska metoder vid kateterisering för att minimera infektionsrisker och för att säkerställa patientens komfort och säkerhet. Katetrar kan vara temporära eller permanenta, beroende på behovet.

På den här översikten samlar vi länkar och information om kateter från interna och externa resurser.

Senast uppdaterad: 2023-10-04
Relaterade länkar:
Titel Källa
Kateterfakta Kateterfakta
Kateterisering av urinblåsa Vårdhandboken
Vem får sätta urinkateter? Socialstyrelsen
annons:

Vanliga frågor vid prov

(Klicka på frågorna för att se svaret)
Hur stor mängd bedövningsgel behöver minst användas vid kateterisering av män med kateter utan glideffekt?
20 gram
Längden på katetern anpassas till patientens kön och konstitution, hur långt ungefär är kvinnans urinrör?
5 cm
Längden på katetern anpassas till patientens kön och konstitution, hur långt ungefär är mannens urinrör?
25 cm
Vad finns det för risker och komplikationer vid användning av kateter?
Mekanisk påverkan av katetern kan ge sveda, trängningar och urinläckage. Det är också högre risk för urinvägsinfektioner.
Vad innebär aseptik vid kateterisering?
Att katetern som förvarats i steril förpackning ska vara steril vid införandet
Vad är biofilm?
Ett lager av mikroorganismer där bakterier blir oåtkomliga för antibiotika
Vad är en normal tömningsfrekvens av urinblåsan?
4-8 tömningar/dygn, beror på urinvolymer och blåsstorlek
Varför sprutas bedövningsgelen in i två steg vid kateterisering av man?
För att urinrörets slutningsmuskel ska slappna av
Vid kateterisering med så kallad hydrofil kateter innan inläggning. Vilken vätska används vanligen inom slutenvården?
Natriumklorid eller sterilt vatten
Vilken huvudsaklig fördel finns det med intermittent kateterisering, alltså att urinblåsan töms regelbundet flera gånger/dag jämfört med kvarliggande kateter?
Det medför färre symtom på infektion
Visar 1 - 10 av 11