Slumpa fram 5 frågor

Här slumpar vi fram 5 frågor åt gången som du kan öva på, helt utan krav på prestation.
(Klicka på frågorna för att visa svaret.)
Vilken är generellt sett den viktigaste vårdrutinen för att förhindra smittspridning av MRB?
(Basala Hygienrutiner)
Basala hygienrutiner
Varför ska patienten inte göra handknytningar eller utsättas för klappning på venen?
(Venös provtagning)

(Blodprovstagning)
Provresultatet kan påverkas
Kärntemperatur mäts inte via?
(Termometer)
Temperatur uppmätt i armhålan.
Kan vagitorier användas mot infektion i örat?
(Läkemedel)
Nej.
Vagitorier ges vaginalt.
Hur bedömer man arbetsuppgifter för omsorgs- eller vårdpersonal som omfattar normala funktioner hos en individ?
(Delegering)
Det är allmän omvårdnad och kräver ingen delegering

Klicka på knappen "sök" här på sidan eller tryck på F5 för att få fram nya frågor.

 

 

annons: