Avvikelser

AvvikelserAvvikelserapportering är en viktig del i det systematiska patientsäkerhetsarbetet. Det är ett redskap för att upptäcka brister i rutiner och kunskap samt för att arbeta med ständiga förbättringar.

Under Fördjupning hittar du mer information.

Senast uppdaterad

2019-05-21

Var detta hjälpsamt?