Basala hygienrutiner

Tvätta händerna

Kontaktsmitta via händer är den vanligaste smittvägen inom all vård  och omsorg. Handdesinfektion och ibland handtvätt utförs för att avlägsna smittämnen och därmed bryta smittvägar.

Basala hygienrutiner ska tillämpas i alla vårdsituationer och av all personal oavsett om det finns en känd smitta eller inte.

Syftet är att förhindra smitta:

 • Från vårdtagare till personal
 • Från personal till vårdtagare.
 • Mellan vårdtagare, via personalens händer och kläder.

I basala hygienrutiner ingår:

 • Handhygien, dvs alltid handdesinfektion och ibland också handtvätt.
 • Användning av handskar.
 • Skyddskläder som plastförkläde eller skyddsrock ska användas.
 • Händer och underarmar ska vara fria från ringar, armbandsur, förband eller stödskenor.
 • Naglar ska vara korta, utan nagellack och fria från konstgjort material.
 • Långt hår eller skägg skall fästas upp.
 • Ärmar på tröjor skall sluta vid överarmen - underarmen skall vara bar.
 • Arbetskläder ska bytas dagligen och när de blivit förorenade.

Senast uppdaterad

2019-04-03

Var detta hjälpsamt?