Bemötande & värdegrund

Bemötande inom hälso- och sjukvården skall genomsyras av professionalism och respekt. Lyhördhet för individens egna önskningar är en grundregel.

Bemötande inom vården är avgörande för patienternas välmående och tillit till vårdpersonalen. Ett respektfullt och empatiskt bemötande skapar en trygg miljö där patienter känner sig hörda och förstådda. Att lyssna aktivt, kommunicera tydligt och visa omtanke är grundläggande för att bygga en positiv vårdrelation. Ett gott bemötande främjar samarbete och ökar chanserna för framgångsrik behandling.

På den här översikten samlar vi länkar och information om bemötande från interna och externa resurser.

Senast uppdaterad: 2023-10-04
Relaterade länkar:
Titel Källa
Bemötande i vård och omsorg Vårdhandboken
Nationella värdegrunden Socialstyrelsen
Svenskt Demenscentrum Svenskt Demenscentrum
Värdegrunden i socialtjänstens omsorg om äldre Socialstyrelsen
annons: