Kateter

Dekorativ bild

Samlingssida kateter

På den här översikten samlar vi länkar och information om kateter från interna och externa resurser.

Relaterade länkar:
Titel Källa
Kateterisering av urinblåsa Vårdhandboken
Vem får sätta urinkateter? Socialstyrelsen

Vanliga frågor vid prov

(Klicka på frågorna för att se svaret)
Hur stor mängd bedövningsgel behöver minst användas vid kateterisering av män med kateter utan glideffekt?
20 gram
Längden på katetern anpassas till patientens kön och konstitution, hur långt ungefär är kvinnans urinrör?
5 cm
Längden på katetern anpassas till patientens kön och konstitution, hur långt ungefär är mannens urinrör?
25 cm
Vad innebär aseptik vid kateterisering?
Att katetern som förvarats i steril förpackning ska vara steril vid införandet
Vad är biofilm?
Ett lager av mikroorganismer där bakterier blir oåtkomliga för antibiotika
Vad är en normal tömningsfrekvens av urinblåsan?
4-8 tömningar/dygn, beror på urinvolymer och blåsstorlek
Varför sprutas bedövningsgelen in i två steg vid kateterisering av man?
För att urinrörets slutningsmuskel ska slappna av
Vid kateterisering med så kallad hydrofil kateter innan inläggning. Vilken vätska används vanligen inom slutenvården?
Natriumklorid eller sterilt vatten
Vilken huvudsaklig fördel finns det med intermittent kateterisering, alltså att urinblåsan töms regelbundet flera gånger/dag jämfört med kvarliggande kateter?
Det medför färre symtom på infektion
Är det viktigt att dokumentera indikation till kateterbehandling?
Ja, för att kunna utvärdera behov av fortsatt behandling
Visar 1 - 10 av 10