Sårvård

Sårvård innebär att behandla och vårda skadade eller öppna sår för att främja läkning och förebygga infektioner. Det inkluderar rengöring av såret med milda lösningar, avlägsnande av döda vävnader, och applicering av lämpliga förband eller salvor. Sårvård bör anpassas efter sårets typ och storlek, och regelbunden uppföljning är viktig för att övervaka läkningsprocessen. Vårdgivare bör också följa aseptiska metoder för att minska infektionsrisken och främja en snabbare läkning.

Här hittar du externa och interna resurser om sår och sårvård.

Senast uppdaterad: 2023-10-04
Relaterade länkar:
Titel Källa
Bensår, venösa Internetmedicin.se
Omläggning och skötsel Vårdhandboken
Sårbehandling Vårdhandboken
Sårbehandling Region Örebro
Såromläggning vid ren och steril rutin Vårdhandboken
Sårsmart Strama
Sårwebben Västra Götalandsregionen
annons:

Vanliga frågor vid prov

(Klicka på frågorna för att se svaret)
Vad bör du tänka på vid sårodling?
Göra rent såret före odling
Vad innebär steril rutin?
Instrument, vätskor och material ska vara sterila under hela omläggningen
Vad ska man tänka på vid rengöring av sår?
Använda rikligt med kroppstempererad rengöringsvätska
Vad är biofilm?
En hinna som kapslar in bakterier och virus
Vem fattar principbeslut när det gäller övergripande sårrengöringsmetoder?
Verksamhetschef eller medicinsk ansvarig sjuksköterska
Vid vilka tillfällen använder man sig av flatstickade strumpor?
Vid venös insufficiens i det djupa vensystemet och vid lymfödem
Vid vilken tillfällen använder du dig av kortsträcksbinda?
Patienter som är uppegående eller om de har lågt ankeltryck
Vilka faktorer är läkningshämmande vid sårläkning?
- Ödem (svullnad)
- Smärta
- Lågt närings- och energiintag
Vilka sårtyper ska normalt inte sutureras?
Sårskador som är äldre än 8 timmar
Vilken storlek på kompressionsförband ska du använda kring fot-ankelområdet?
8 cm bred binda
Visar 1 - 10 av 12