Signaturförteckning

Lista med signatur och fullständigt namn på de som utför delegerade uppgifter.

Bor vårdtagaren i sitt eget hem skall en signaturlista finnas i deras "hemmapärm". En signaturlista ska även förvaras hos sjuksköterska eller enhetschef.

Senast uppdaterad

2019-04-16

Var detta hjälpsamt?