Stomi

Dekorativ bild

Samlingssida Stomivård

Stomivård handlar om kunskap om hur man hanterar olika typer av stomier. Här hittar du information om interna och externa resurser du kan läsa på inför ditt delegeringsprov.

Relaterade länkar:
Titel Källa
Stomi 1177
Stomi Vårdhandboken
Stomi - Översikt Vårdhandboken

Vanliga frågor vid prov

(Klicka på frågorna för att se svaret)
En kontinent ileostomi - så kallad Kocks reservoar vilken töms med särskild kateter, konstrueras av tunntarm med syfte att:
Samla upp avföring
En loopileostomi är detsamma som?
En i regel tillfällig tunntarmstomi
En stomiöppning som är placerad på bukens vänstra sida och med halvfast innehåll i stomipåsen tyder på att det är en:
Sigmoideostomi
Ge exempel på livsmedel som bör undvikas vid tunntarmsstomi eller anastomos i tunntarm under den första månaden?
Sparris, svamp och majs
Hur går det till att ta en urinodling från en urostomi?
Ta av stomibandaget. För in en steril tappningskateter i stomin och låt urinen droppa direkt i ett odlingsrör.
Läckage av avföring eller urin är den vanligaste orsaken till hudskada runt stomin. Hur kan det behandlas?
Korrigering av bandageteknik eller byte av stomiförband efter kontakt med stomiterapeut
När ska en stomipåse tömmas alternativt bytas?
När den är en tredjedels fylld
På vilket sätt kan postoperativa ileostomiflöden bli ett problem?
Stora flöden på 1 liter eller mer per dygn kan obehandlat leda till rubbningar i elektrolyt- och vätskebalans
Tarmens rikliga nät av små blodkärl i slemhinnan gör att stomin:
Är lättblödande och kan svullna vid slag eller tryck
Tumörsjukdom, inflammationer, avföringsinkontinens och fickbildning i tjocktarmen är vanliga tillstånd för anläggning av kolostomi. Vilket problem kan uppstå efter en sådan operation?
Förstoppning
Visar 1 - 10 av 14