Ögoninflammation

Av Site admin |
  • Klibbiga ögonlock
  • Röd och irriterad ögonvita
  • Svullnad i ögonlock
  • Skavande känsla i ögat

Ögoninflammation, även känd som konjunktivit, är en vanlig ögoninfektion som påverkar ögats bindhinna. Det kan orsakas av virus, bakterier, allergier eller irritanter som rök eller kemikalier. Symptom inkluderar rodnad, klåda, sveda, tårbildning och en känsla av grusighet i ögat. Behandlingen varierar beroende på orsaken och kan inkludera ögondroppar eller salvor för att lindra symtomen. Infektiös konjunktivit kan vara smittsam, så god handhygien och att undvika att dela handdukar eller ögondroppar är viktigt. Vid allergisk konjunktivit kan allergiläkemedel vara effektiva. Det är bäst att konsultera en ögonläkare för rätt diagnos och behandling av ögoninflammation.

Feber
Påverkad syn
2023-10-04