Testikelvridning

Av Site admin |
  • Plötslig smärta (kan vara diffus och komma & gå)
  • Pungen blir röd
  • Ömhet och svullnad
  • Illamående

Testikelvridning, även känd som testikulär torsion, är en medicinsk nödsituation där testikeln vrider sig och klämmer av dess blodtillförsel. Detta orsakar plötslig och svår smärta i pungen och kan resultera i allvarlig skada om det inte behandlas omedelbart. Testikelvridning kan inträffa spontant eller som ett resultat av trauma. Det kräver akut kirurgisk ingrepp för att rädda testikeln och återställa blodflödet. Det är viktigt att söka medicinsk vård om du upplever kraftig smärta i pungen, särskilt om det är förenat med illamående, kräkningar eller buksmärta, eftersom snabb behandling är avgörande för att bevara testiklarnas funktion

Plötslig smärta
Svullnad
2023-10-04