Basala Hygienrutiner

Basala Hygienrutiner

Samlingssida basala hygienrutiner

Namn Typ av post Ändrad
Viktiga frågor Kurs
Snabbgenomgång Kurs
Handskar Fråga
Dialogkort - Basala Hygienrutiner Kurs
Smittvägar Kurs
Vektorsmitta Fråga
Smittväg Fråga
Basala Hygienrutiner Kurs
Delegeringsprov Kurs
Smink Fråga
Korridor Fråga
Sår och eksem Fråga
Situationer Fråga
Föreskrifter Fråga
Tillräckligt för att förebygga Fråga
Basal Hygien Fråga
Piercing Fråga
Tvätt Fråga
Huvudbeklädnad Fråga
Korta ärmar Fråga