Vanliga biverkningar

Av Site admin | lör, 25 mar 2023 - 01:52
  • Yrsel, ostadighet, falltendens
  • Dåsighet, trötthet
  • Sömnstörning
  • Oklarhet, Minnesstörningar, förvirring
  • Stelhet - parkinsonliknande besvär
  • Minskad aptit
  • Muntorrhet
  • Magbesvär, magsmärtor, illamående
  • Förstoppning
  • Urinträngningar eller svårigheter att kissa.