Här ser du exempel på frågor du kan få vid delegering inom hälso- och sjukvården. Vi har ibland ganska lika frågor men det är bara för att illustrera olika sätt att ställa frågan.
Föreslå ny fråga & svar
Titel Fråga Svar Etiketter
Krossa Får du krossa tabletter utan att fråga sjuksköterskan? Nej.
Undantag: om sjuksköterskan skrivit ett omvårdnadsbeslut som uppger att de mediciner patienten har KAN krossas så är det ok. Annars inte.
Läkemedel
Annan personal Kan du få en delegering i läkemedelshantering av annan person än sjuksköterska? Trickfråga!! Ja, du kan få delegering av andra med "formell" utbildning, som t.ex. Fysioterapeut. Men i de flesta fall är det bara sjuksköterskan som delegerar på en arbetsplats. De flesta vill dock att du svarar "Nej" för att få rätt, så fråga vad som gäller på din arbetsplats :-) Delegering
Stolpiller Är stolpiller och suppositorier samma sak? Japp Läkemedel
Resoriblett Resoribletter placeras under tungan. Rätt.
Resoriblett är en tablett som tas sublingualt, det vill säga under tungan. Sublingual är latin och betyder "under tungan".
Läkemedel
Brustablett Kan brustabletter sväljas hela? Nej.
De ska lösas upp i vatten först. (DUH!)
Läkemedel
Ögondroppar Används ögondroppar vid högt tryck i ögat? Ja.
Bland annat.
Läkemedel
Dosering En patient som är ordinerad T Alvedon 2+2+0, skall ha två tabletter morgon, middag och natt. Nej.
2+2+0 innebär att de ska ha 2 st tabletter på morgonen, 2 st tabletter mitt på dagen och inga på kvällen.
Läkemedel, Dosering
Ögondroppar Ska det alltid finnas öppningsdatum på en ögondroppsflaska? Ja.
En öppnad flaska ögondroppar ska inte användas mer än i 1 månad eftersom det finns risk för att bakterier börjar växa i det. Så skriv alltid datum på flaskan när den öppnas.
Läkemedel
Förvissa Du skall förvissa dig om att patienten tar läkemedlet innan du signerar på signeringslistan. Ja.
Du ska inte signera något som du inte är 100 % säker på!
Läkemedel, Avvikelser
Vatten Skall tabletter helst intas sittande med minst ett halvt glas vatten? Ja.
Man måste sitta upp och dricka tillräckligt med vatten för att kunna få ner tabletterna till magen. Fastnar de halvvägs så kan tabletterna fräta i matstrupen och ge enorma smärtor!!!
OBS: det här MÅSTE bli rätt.
Läkemedel
Nitro Bör Nitroglycerin placeras under tungan? Ja.
I tablettform ska tabletten smälta i munnen och den bästa platsen för det är under tunga.
Nitrodlycerin finns även som spray och många patienter sprayar bara in i munnen, men om du ska ge det så försök att få det under tungan också. Det minskar risken att medicinen sköljs bort av saliv.
Ge vidare Har du rätt att delegera uppgiften vidare till en arbetskamrat? Nej Delegering
Hälsotillstånd Skall du rapportera till tjänstgörande sjuksköterska vid förändring i en vårdtagares hälsotillstånd? Ja.
Om du märker att vårdtagaren mår annorlunda mot hur hen brukar må så ska du ALLTID prata med sjuksköterskan om det.
Tvång Kan du bli tvingad att ta på dig en delegering? Svaret är nej. Men de flesta arbetsplatser kräver att man går med på att ta emot delegering, annars kan inte arbetet utföras på rätt sätt. Så i praktiken ja. Men svaret är nej. Delegering
Krossas Kan du bestämma om ett läkemedel skall krossas? Nej.
Det är sjuksköterskan som ska ta det beslutet.
Läkemedel
Återkallas Kan en delegering återkallas? Ja, men bara om du gör allvarliga fel eller visar på bristande kunskap om delegeringar. Ser inte bra ut i din CV kan jag säga...
Waran Är det speciellt viktigt att vårdtagaren får sin tablett Waran? Ja.
Waran är blodförtunnande och minskar risken för troppar i blodkärlen.
Läkemedel
Flytande Är mixturer flytande läkemedel som intas genom munnen? Ja.
Hur tänkte du att det skulle ges istället??
Läkemedel
Innohep Är injektion Innohep ett blodförtunnande läkemedel? Ja. Läkemedel
Tidsbegränsad Är en delegering alltid tidsbegränsad? Ja, behöver förnyas varje år. Delegering
Waran Kan överdosering av Waran ge blödningar och blåmärken? Ja. Läkemedel
Handtvätt Skall du tvätta händerna före och efter du ger ögondroppar? Ja. Basala Hygienrutiner, Läkemedel
Personal Arbetar du som hälso- och sjukvårdspersonal när du på delegation handhar läkemedel? ja Delegering
Reell kompetens Reell kompetens erhåller du genom erfarenhet och praktisk utbildning. Ja.
Genom erfarenhet får man "reell kompetens".
Delegering
Inhalation Används inhalator vid behandling av andningsbesvär? Ja.
Man inhalerar genom att andas in medicinen. Då hamnar den i lungorna och har sin verkan där.
Blodsocker Sänker diabetestabletter blodsockret? Japp Läkemedel, Diabetes
Kapslar Bör kapslar sväljas hela? Ja.
Kapslar skyddar medicinen från magsyran och utsöndrar den verksamma substansen i tarmen istället.
Läkemedel
Paracetamol Finns det en maxdos för Alvedon/Panodil per dygn? Ja.
Kolla alltid på förpackningen. Där står maxdos per dag.
Läkemedel
Feber Är Alvedon/Panodil ett lämpligt läkemedel vid feber och värk? Ja.
De är febernedsättande.
Läkemedel
Personal Är du hälso- och sjukvårdspersonal då du utför en arbetsuppgift du fått genom delegering? Ja Delegering
Furix Är Furix vätskedrivande? Japp Läkemedel
Ansvar När du efter delegering åtar dig en uppgift är du ansvarig för hur den utförs och är skyldig att följa gällande riktlinjer och föreskrifter. Ja. Delegering
Signera Givna läkemedel skall alltid signeras på signeringslistan för läkemedel. Ja.
Ej signerat = Ej givet.
PUNKT!!
Läkemedel
Avvikelse Ska du alltid meddela sjuksköterskan om du råka göra fel vid administrering av läkemedel? Ja,
Om du säger till direkt så kan man i stort sett alltid åtgärda problemet.
TIPS: man får MÅNGA förtroende-poäng om man erkänner fel. Då vet sjuksköterskan och din chef att du är att lita på. ALLA gör fel men alla är inte pålitliga. Så var inte rädd att erkänna fel!!
Avvikelser, Läkemedel
Ansvar När du fått delegering för en arbetsuppgift är du då ansvarig för hur den genomförs? Ja Delegering
Läkemedelslista Skall du ha läkemedelslistan framme när du ringer sjuksköterskan? Ja.
Det brukar endast ta 1-2 minuter att ta fram läkemedelslistan (ibland längre). Det låter ju inte som så mycket. Som sjuksköterska så kan man ha 1-20 samtal per dag. Enkel matematik säger att man sparar 1-40 minuter VARJE DAG för sjuksköterskan om man har medicinlistan framme direkt. 1 minut kan man avvara, men 40 MINUTER?? Under de minuterna skulle sjuksköterskan kunna göra MASSOR av andra arbetsuppgifter.

Summa summarum: TA FRAM LISTAN DIREKT INNAN DU KONTAKTAR SJUKSKÖTERSKAN!!!!!!!
Läkemedel, Delegering
Förändrat hälsotillstånd Vid förändringar i en patients tillstånd skall du rapportera till ansvarig/ tjänstgörande sjuksköterska? Ja Förändrat Hälsotillstånd
Ögondroppar Kan du ge flera olika ögondroppar samtidigt i ett och samma öga? Nej.
Jodå, det går fint, men det behöver gå 5 minuter mellan olika sorter läkemedel. Så svaret på frågan blir NEJ.
Läkemedel
Glömd dos Tar du kontakt med ansvarig sjuksköterska och skriver en vårdavvikelse då en patient inte fått sina läkemedel på avsedd tid? Ja Avvikelser
Kontroll Måste du kontrollera aktuell läkemedelslista och signeringslista före överlämnande av medicin? Ja.
Du måste veta vad det är du ska göra genom att titta på ordinationshandlingen. Titta alltid på signeringslistan INNAN du ger läkemedel. Då ser du om någon redan har gjort det och slipper ägna resten av kvällen att förklara för sjuksköterskan hur "stressad" du var.
Läkemedel
Depotablett Ska en depotablett krossas för att få bäst effekt? Nej.
Depotabletter är gjorda för att fördela den verksamma substansen under längre tid. Om tabletten krossar utsöndras läkemedlet för snabbt.
Läkemedel
Ögondroppar Skall en öppnad flaska med ögondroppar användas inom en månad? Ja Läkemedel
Inhalation Är det viktigt att vårdtagaren andas ut ordentligt innan inhalation av ett inhalationsläkemedel? Ja.
På så sätt kan hen dra in läkemedlet mer effektivt.
Läkemedel
Kontroll Innan du överlämnar en apodos-påse skall du kontrollera att det är rätt patient, rätt dag och tid samt göra en rimlighetsbedömning avseende innehållet. Ja Läkemedel
Waran Är Waran ett blodförtunnande läkemedel? Ja.
Men det finns andra också men de är inte lika "starka" som waran: Trombyl, Eliquiz, m.m.
Läkemedel
Vagitorier Vagitorier används mot infektion i örat. Nej.
Vagitorier ges vaginalt.
Läkemedel
Microlax Är Microlax ett läkemedel som används vid förstoppning? Ja Läkemedel
Svälja Är du skyldig att se till att vårdtagaren svalt sina läkemedel? Japp.
Du kan inte bara lämna medicinen på bordet och gå.
Men som allt annat så beror det på vårdtagaren förstås. Känner ni varandra och du vet att du kan lita på patienten så är det så man brukar göra. Annars trampar du på deras egenbestämmande vilket är ett större fel om du frågar mig.
Läkemedel
Vagitorier Används vagitorier vid underlivsbesvär? Ja Läkemedel
Morgonmedicin Tar du kontakt med ansvarig sjuksköterska om du vid lunchtid upptäcker att patienten inte fått sin morgonmedicin? Ja.
Sjuksköterskan måste ta beslut hur resten av dagens mediciner ska ges om en dos är glömd.
Avvikelser, Läkemedel
APODOS Skall medicin överlämnas direkt efter uttagande ur märkt APO – dospåse/dosett? Ja.
Medicinerna ska inte ligga och skräpa efter uttag.
Signera Är du skyldig att signerar efter att ha gett läkemedel? Ja.
Då kan de som kommer efter dig se att det blivit givet som det ska. Och man undviker att ge dubbla doser.
Kom ihåg: ej signerat = ej givet (även om det ÄR givet). Ja, jag vet.... Fråga din sjuksköterska om du har fler frågor om det....
Läkemedel
Rätt Är det viktigt att du ger rätt person rätt läkemedel vid rätt tid och på rätt sätt? Ja. Du ska ju inte ge medicinen till fel person, på fel tid (Morgon istället för kvällen) och inte i rumpan istället för i munnen. (tvärtom HAR hänt...) Läkemedel