Slumpa fram 5 frågor

Här slumpar vi fram 5 frågor åt gången som du kan öva på, helt utan krav på prestation.
(Klicka på frågorna för att visa svaret.)
Vad ska ingå i dokumentationen förutom beskrivning av stomin, huden, slemhinna, mängder som kommer och bandage?
(Stomivård)
Om patientens medverkan vid bandagebyte och syn på stomin
Det åligger den som meddelat ett delegeringsbeslut att bevaka att den arbetsuppgift som han eller hon delegerat fullgörs på ett sätt som är förenligt med en god och säker vård.
(Lagar §)
Källa: SOSFS 1997:14
Hur är tandimplantat förankrade?
(Munvård)
I käkbenet
Det finns inga särskilda regler för vem som får spola öron. Det är ofta verksamhetschefen eller den arbetsledande chefen som fördelar arbetsuppgiften.
(Lagar §)
Källa: Socialstyrelsen
Vilka sårtyper ska normalt inte sutureras?
(Sårvård)
Sårskador som är äldre än 8 timmar

Klicka på knappen "sök" här på sidan eller tryck på F5 för att få fram nya frågor.

 

 

annons: