Kapitel 5 När får man delegera?

Delegering får endast ske när det är förenligt med god och säker vård. 

 

En organisation får inte bygga sin verksamhet så att det endast fungerar om man har delegeringar. Delegering får inte användas för att lösa personell eller ekonomisk resursbrist.

Den som delegerar ska, som vi nämnt tidigare, vara formellt och reellt kompetens för arbetsuppgiften och den som tar emot delegeringen (delegaten) ska vara reellt kompetent. Detta är en viktig förutsättning för att få delegera.

Delegering får inte göras i ambulanssjukvården.

annons: