Trycksår

Dekorativ bild

Trycksår, även kända som sårskador eller decubitus sår, uppstår när tryck mot huden och det underliggande vävnadslagret påverkar blodcirkulationen och orsakar skada. De är vanligt förekommande hos personer som är sängliggande eller rullstolsburna och kan vara smärtsamma och allvarliga om de inte behandlas. Förebyggande åtgärder, som regelbunden positionsförändring och användning av trycksårsförebyggande madrasser, är viktiga. Korrekt vård och rengöring är nödvändig för att behandla och läka trycksår.

Här hittar du externa och interna resurser om trycksår.

Senast uppdaterad: 2023-10-06
Relaterade länkar:
Titel Källa
Sårsmart Strama
Sårwebben Västra Götalandsregionen
Trycksår Socialstyrelsen - Patientsäkerhet
Trycksår Senior alert
Trycksår Vårdhandboken
Trycksår - förebyggande åtgärder och behandling Region Stockholm
Trycksår - Översikt Vårdhandboken
annons:

Vanliga frågor vid prov

(Klicka på frågorna för att se svaret)
Ge 4 tecken på orörlighetskomplikationer som kan uppstå när patienten till stor del är sängliggande?
1. DVT
2. Trycksår
3. Kontrakturer
4. Förstoppning
Hur klassificeras trycksår?
Kategori 1: Hel hud med lokaliserad rodnad som inte bleknar vid tryck.
Kategori 2: Delhudsskada i överhuden (epidermis). Såret är ytligt och kan ses som en blåsa eller avskavning av huden.
Kategori 3: Fullhudsskada som även omfattar skada på hud eller underhudsvävnad (subcutan) och som kan nå ner till, men inte genom, underliggande stödjevävnad (fascia).
Kategori 4: Omfattande skada, vävnadsnekros eller skada av muskler, ben eller stödjande strukturer med eller utan fullhudsskada.
Hur snabbt kan ett trycksår bildas?
Ett trycksår kan utvecklas mycket snabbt, så snabbt som på några timmar.
Nämn 2 förebyggande omvårdnadsåtgärder för att minska risken för uppkomsts av trycksår?
1. Smörja in huden, mjuk och torr hud.
2. Antidecubitus madrass
Omvårdnadsåtgärder vid risk för trycksår?
1. Regelbunden vändning/lägesändring
2. Tryckavlastande hjälpmedel (kuddar, kilar)
3. Decubitus madrass
4. Mjukgörande kräm
5. Håll huden torr (undvik fukt av urin, svett, sårsekretion)
6. Kontinuerligt hudinspektion
7. Uppmuntra aktivitet
8. Förbättra nutritionstatus (Bristande nutrition ökar risken för trycksår)
Vad är viktigt att tänka på vid behandling av trycksår?
Minska tryck, skjuv och friktion. Lägesändringar och avlastning.
Håll huden torr, mjuk och smidig genom förebyggande hudvård.
Tillgodose närings- och vätskebehov.
Var är det vanligast att få trycksår?
Områden där ben ligger nära huden.
Bakhuvudet
Öronen
Armbågar
Skinkor
Hälar
Vilka personer riskerar att få trycksår?
Personer med nedsatt rörelse- och aktivitetsförmåga, nedsatt allmäntillstånd, som är sängliggande och/eller rullstolsburen har ökad risk för att utveckla trycksår.
Nedsatt cirkulation.
Undernäring.
Förhöjd kroppstemperatur.
Hög ålder.
Nedsatt medvetandegrad.
Vilket bedömningsinstrument används vid bedömning av risk för trycksår?
Modifierad Notronskala
Visar 1 - 9 av 9