Läkemedelsdelegering

Läkemedelsdelegering är en process där en legitimerad vårdgivare överför ansvar för att administrera läkemedel till en annan kvalificerad person inom vården, såsom en undersköterska eller vårdpersonal. Det kräver tydliga protokoll, utbildning och dokumentation för att säkerställa säkerheten och korrekt hantering av läkemedel. Delegering görs för att optimera vården och möjliggöra effektiv resursanvändning, men det kräver noggrann övervakning och kommunikation mellan vårdteamet för att undvika misstag och säkerhetsrisker.

Förutom våra sidor om delegering så finns det många bra resurser på webben man med fördel kan läsa många gånger för att bättre förstå vad delegering handlar om.

Senast uppdaterad: 2023-10-25
Relaterade länkar:
Titel Källa
FASS FASS
Janusinfo Region Stockholm
Jobba säkert med läkemedel Demenscentrum
Läkemedel för äldre Kunskapsguiden - Socialstyrelsen
Medicininstruktioner Medicininstruktioner
Medicininstruktioner Medicininstruktioner.se
Stöd vid läkemedelshantering Region Skåne
Svenskt Demenscentrum Svenskt Demenscentrum
Tablettidentifiering FASS
annons:

Vanliga frågor vid prov

(Klicka på frågorna för att se svaret)
Alla krämer ska förvaras i rumstemperatur.
Nej, det stämmer inte.
Alla mixturer ska förvaras i kylskåp.
Nej, det stämmer inte.
Används inhalator vid behandling av andningsbesvär?
Ja.
Man inhalerar genom att andas in medicinen. Då hamnar den i lungorna och har sin verkan där.
Används vagitorier vid underlivsbesvär?
Ja. Både vagitorier och/eller salva kan användas vid underlivsbesvär.
Används ögondroppar vid högt tryck i ögat?
Ja. Högt tryck i ögat behandlas med ögondroppar men ögondroppar kan också användas vid andra besvär, som till exempel ögoninflammation.
Bör kapslar sväljas hela?
Ja.
Kapslar skyddar medicinen från magsyran och utsöndrar den verksamma substansen i tarmen istället.
Bör Nitroglycerin placeras under tungan?
Ja.
I tablettform ska tabletten smälta i munnen och den bästa platsen för det är under tunga.
Nitrodlycerin finns även som spray och många patienter sprayar bara in i munnen, men om du ska ge det så försök att få det under tungan också. Det minskar risken att medicinen sköljs bort av saliv.
Den du vårdar brukar svälja sina tabletter hela. Idag har han svårt att svälja tabletterna. Du kan därför dela tabletterna utan att först kontakta sjuksköterskan.
Nej, det stämmer inte.
Den enda skillnaden mellan tabletter, kapslar och depottabletter är utseendet.
Nej, det stämmer inte.
Det spelar ingen roll om du signerar på signeringslistan före eller efter att du givit medicinen.
Man signerar alltid EFTER. Vad gör du om du signerar innan du administrerar läkemedlet och vårdtagaren vägrar medverka??
Visar 1 - 10 av 159