Läkemedelsdelegering

Dekorativ bild

Samlingssida Läkemedelsdelegering

Förutom våra sidor om delegering så finns det många bra resurser på webben man med fördel kan läsa många gånger för att bättre förstå vad delegering handlar om.

Relaterade länkar:
Titel Källa
Demenscentrum Demenscentrum
FASS FASS
Janusinfo Region Stockholm
Jobba säkert med läkemedel Demenscentrum
Läkemedel för äldre Kunskapsguiden - Socialstyrelsen
Medicininstruktioner Medicininstruktioner
Medicininstruktioner Medicininstruktioner.se
Stöd vid läkemedelshantering Region Skåne
Tablettidentifiering FASS

Vanliga frågor vid prov

(Klicka på frågorna för att se svaret)
Används inhalator vid behandling av andningsbesvär?
Ja.
Man inhalerar genom att andas in medicinen. Då hamnar den i lungorna och har sin verkan där.
Används vagitorier vid underlivsbesvär?
Ja
Används ögondroppar vid högt tryck i ögat?
Ja.
Bland annat.
Bör kapslar sväljas hela?
Ja.
Kapslar skyddar medicinen från magsyran och utsöndrar den verksamma substansen i tarmen istället.
Bör Nitroglycerin placeras under tungan?
Ja.
I tablettform ska tabletten smälta i munnen och den bästa platsen för det är under tunga.
Nitrodlycerin finns även som spray och många patienter sprayar bara in i munnen, men om du ska ge det så försök att få det under tungan också. Det minskar risken att medicinen sköljs bort av saliv.
Det spelar ingen roll om du signerar på signeringslistan före eller efter att du givit medicinen.
Man signerar alltid EFTER. Vad gör du om du signerar innan du administrerar läkemedlet och vårdtagaren vägrar medverka??
Ditt ansvar är att erbjuda rätt patient, rätt antal tabletter vid rätt tidpunkt och signera då patienten intagit tabletterna.
Helt korrekt!
Du blir ombedd av en boende att smörja hennes hud med en kräm, som du inte känner till och som verkar innehålla läkemedel. Vad gör du?
Kontaktar sjuksköterska
Du skall förvissa dig om att patienten tar läkemedlet innan du signerar på signeringslistan.
Ja.
Du ska inte signera något som du inte är 100 % säker på!
Du skriver dagens datum på plåstret innan du sätter på det.
Rätt
Visar 1 - 10 av 89