Översikt

Översiktsbild

Använd översiktssidorna till att få överblick över resurser som hjälper dig att förbereda dig inför ditt delegeringsprov.

Det mesta som finns på vår sida finns max ett par klick bort och du når det mesta via huvudmeny här ovan. Utöver det finns det massor av resurser ute på webben som håller hög kvalité och som är väl värt ett besök.

Struktur på Delegering.se:

  • Utbildningsmaterial - Allmän genomgång av delegering.
  • Kunskapstester - alla våra tester, prov och quiz. Gör flera av dem så att du ser så många förslag på frågor som möjligt.
  • Snabbkoll - lappar med "kom-ihåg"-punkter. Memorera dem för att lättare komma ihåg viktiga delar inför ditt delegeringsprov. 
  • Frågor och svar - vanliga frågor och svar du stöter på i samband med delegering.
  • Sjukdomar - symtom på vanliga sjukdomar. Det här är ovärderligt för alla som jobbar patientnära. 
  • Ordlista - lista med vanliga ord som förekommer i samband med delegering.
  • Lagar - vilka lagar som reglerar delegeringsförfarandet.
  • Länkar - länkar till externa resurser.

Vilka områden ingår i olika delegeringar?

Själva grunden till delegering innehåller följande områden:

Den första delegering man vanligtvis får är läkemedelsdelegering. Då läser man ovanstående områden och lägger till:

Efter det kan man vid behov lägga till andra områden som behövs, till exempel diabetesdelegering.

annons: