Sjukdomar och vanliga symtom

Vilka symtom är vanliga vid olika sjukdomar? Här är ett litet urval du kan öva på.

Uppslagna böcker
Sjukdomar
2023-03-24