Kapitel 7 Syfte med Basala hygienrutiner

Genom att följa Basala Hygienrutiner kan man förhindra smitta:

  • Från vårdtagare till personal.
  • Från personal till vårdtagare.
  • Mellan vårdtagare via personalens händer och kläder.
annons: