Av admin | ons, 01/18/2023 - 10:23

Kontaktsmitta via händer är den vanligaste smittvägen inom all vård och omsorg. Handdesinfektion och ibland handtvätt utförs för att minska mängden smittämnen och därmed bryta smittvägar.

Basala hygienrutiner har egentligen inget med delegering att göra. Men eftersom hygien är en viktig del av utförandet av delegerade uppgifter så är det viktigt att lyfta fram dessa rutiner.

Basala hygienrutiner ska tillämpas i alla vårdsituationer och av all personal oavsett om det finns en känd smitta eller inte.

 

Läs mer om Basala Hygienrutiner på Region Stockholms hemsida.