SBAR

SBAR

Samlingssida SBAR och ISBAR

Namn Typ av post Ändrad
Viktiga frågor Kurs
Snabbgenomgång Kurs
Sjukhusvistelse Fråga
Bedömning Fråga
Dialogkort - ISBAR och Förändrat hälsotillstånd Kurs
Kärna Fråga
SBAR Fråga
Varför SBAR Fråga
SBAR Fråga
Alla frågor - kunskapstest Kurs
Läkemedelslista Fråga