Av admin | ons, 01/18/2023 - 10:22
  • Formell kompetens = har högskoleutbildning.
  • Reell kompetens = har praktisk kunskap.
  • Personlig - får ej ges vidare till annan person.
  • Du utför det på ditt eget ansvar.
  • Tidsbegränsad.
  • Skall vara skriftligt, ej muntligt.
  • Ej tvingande.
  • Kan återkallas.